Aandeslagkaart

Op deze kaart vindt u voorbeelden van organisaties die al aan de slag zijn met de Omgevingswet. Meer weten? Selecteer de voor u relevante selectiecriteria en klik op de stip. Elke stip staat voor een bijzonder project.