Aan de slag Trofee

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan Omgevingswetprojecten. En doen dat op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom organiseren we jaarlijks een verkiezing voor de Aan de slag Trofee, uitgereikt door de minister.

Deel uw Omgevingswetproject voor de Aan slag Trofee!

Kent u een onderscheidend project in de geest van de Omgevingswet? Of bent u zelf aan de slag? Geef dat project dan op voor de Aan de slag Trofee. Alle Omgevingswetprojecten van overheden en samenwerkingsverbanden zijn welkom. We zetten alle inzendingen begin 2018 in de etalage en organiseren dan een verkiezing.

Er zijn verschillende perspectieven om naar een pilot of project te kijken:

Omgang met de inhoud

Wordt er gewerkt in de de geest van de wet?  We zijn benieuwd naar projecten die thema's als integraliteit, participatie, gezondheid en energietransitie weten te laten landen in het samen werken met de Omgevingswet.

Een bijzondere aanpak

Wordt er op innovatieve wijze gewerkt. Zo'n bijzondere aanpak geeft het werken de Omgevingswet de beoogde betekenis. Zo kennen we het voorbeeld van het gebied Oosterwold, waar bewoners van gemeente en provincie alle vrijheid krijgen om woongebied in te richten.

Digitale dienstverlening

Heeft u een project om initiatiefnemers met slimme innovatieve dienstverlening mee te nemen in heldere processtappen naar een aanvraag? Of heeft een andere digitale tool die initiatiefnemers of projectleden helpt in het werken met de Omgevingswet? Die projecten willen we graag zien! Zeker als daarmee ook het 1-loket concept betekenis krijgt.

Goede samenwerking

Overheden of burgers die samen werken aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen. De winnaar van de trofee van vorig jaar is hier een goed voorbeeld van. De bewonersvereniging Markdal stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark. Hiermee is vertrouwen gecreëerd tussen de grondeigenarenaren en overheden (provincie, waterschap, gemeenten). Daarmee zijn patstellingen doorbroken en zijn afspraken over de gebiedsontwikkeling gemaakt.

Aanmelden

Meld  uw project aan voor de Aan de slag Trofee 2018!

Vorig jaar heeft Omgevingsvisie Markdal de Trofee gewonnen. Alle genomineerden zijn daarvoor in het zonnetje gezet:


Aanmelden Aan de slag Trofee 2018

U kunt uw project aanmelden voor de Trofee.

Aan de slag Trofee 2018