Aandeslag-Trofee

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan Omgevingswetprojecten. En doen dat op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom organiseren we jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee, uitgereikt door de minister.

Innovatief project? Geef op voor de Aandeslag-Trofee!

Kent u een innovatief omgevingswetproject of bent u daarin actief? Geef dat project dan op voor de Aandeslag-Trofee. Alle projecten van overheden en samenwerkingsverbanden kunnen meedingen. De beste vijf worden in mei genomineerd en in juni organiseren we een verkiezing.

'De nominatie heeft ons energie gebracht om door te gaan op de ingeslagen weg. Pionieren kost meer energie dan 'normaal' werk en dan is een nominatie een mooie steun in de rug om toch door te gaan!'

Kees van Bart (Rijssen-Holten)

Er zijn verschillende perspectieven om naar een pilot of project te kijken:

Omgang met de inhoud..

Wordt er gewerkt in de de geest van de wet?  We zijn benieuwd naar projecten die thema's als integraliteit, participatie, gezondheid en energietransitie weten te laten landen in het samen werken met de Omgevingswet.

Een bijzondere aanpak..

Wordt er op innovatieve wijze gewerkt. Zo'n bijzondere aanpak geeft het werken de Omgevingswet de beoogde betekenis. Zo kennen we het voorbeeld van het gebied Oosterwold, waar bewoners van gemeente en provincie alle vrijheid krijgen om woongebied in te richten.

Digitale dienstverlening..

Heeft u een project om initiatiefnemers met slimme innovatieve dienstverlening mee te nemen in heldere processtappen naar een aanvraag? Of heeft een andere digitale tool die initiatiefnemers of projectleden helpt in het werken met de Omgevingswet? Die projecten willen we graag zien! Zeker als daarmee ook het 1-loket concept betekenis krijgt.

Goede samenwerking..

Overheden of burgers die samen werken aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen. De winnaar van de trofee van vorig jaar is hier een goed voorbeeld van. De bewonersvereniging Markdal stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark. Hiermee is vertrouwen gecreëerd tussen de grondeigenarenaren en overheden (provincie, waterschap, gemeenten). Daarmee zijn patstellingen doorbroken en zijn afspraken over de gebiedsontwikkeling gemaakt.

Eerdere winnaars

Vorig jaar heeft Omgevingsvisie Markdal de Trofee gewonnen. Alle genomineerden zijn in de periode daarvoor in het zonnetje gezet.

Aanmelden tot 1 april 2018!

Meld uw project aan voor de Aandeslag-Trofee 2018. Een cadeau voor uw team en alle stakeholders!

'De nominatie leverde veel interesse voor de Gelderse Gezondheidswijzer op, van zowel internen als externen, tot en met de minister. En voor alle medewerkers van de Gelderse Gezondheidswijzer gaf de nominatie extra motivatie voor het uitdragen van het instrument en waardering voor alle inzet.'

Moniek Zuurbier (Gelderse Gezondheidswijzer)


Aanmelden Aandeslag-Trofee 2018

Meld uw project aan voor de Trofee!

Aan de slag Trofee 2018

De nominatie voor de trofee voelt als erkenning dat je iets goeds hebt neergezet. Een mooi podium om de Gelderse Gezondheidswijzer breder onder de aandacht te brengen!

Dirk Corpel, programmamanager Gezonde en Veilige Leefomgeving)