Omgevingsdag Pilots Omgevingsvisie’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Ruimtevolk in Utrecht
Doelgroep

Exclusief voor deelnemers Pilots Omgevingsvisie

Omschrijving

Dit voorjaar zijn twaalf pilots gestart met het maken van een Omgevingsvisie. Hoe is gegaan en waar staan ze nu? Alle pilotdeelnemers komen samen in Utrecht om de ervaringen delen. Daarbij worden er kennissessies georganiseerd met aandacht voor:

  • Verbreden en verbinden: thema's als gezondheid in de omgevingsvisie. Hoe kan je Design Thinking inzetten om geluk en gezondheid samen te laten groeien?
  • Van omgevingsvisie via programma naar omgevingsplan? Hoe verhoudt de Omgevingsvisie zich tot de overige kerninstrumenten van de Omgevingswet
  • Nieuwe vormen van samenwerking en participatie tussen gemeente en initiatiefnemer: lessen uit de Democratic Challenge
Kosten

n.v.t.

Meer informatie

Pilots Omgevingsvisie is een activiteit van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Op de pagina  Pilots Omgevinsvisie leest u meer hierover.

Aanmelden

Pilotdeelnemers zijn uitgenodigd.