Omgevingsdag Pilots omgevingsvisie

Datum
Plaats in agenda
Doelgroep

Ambtenaren van de provincie, gemeente, waterschap en regionale instanties.

Omschrijving

Op 30 mei ging in Utrecht de tweede tranche Pilots omgevingsvisie uit de startblokken. Bij de aftrap van het traject deden de deelnemende partijen al veel onderlinge contacten op; ook zijn intervisiegroepen gevormd om gedurende het traject van elkaar te leren.

Tijdens de Omgevingsdagen op woensdag 13 september en donderdag 7 december geven we graag een landelijk podium aan de vorderingen, ervaringen en 'lessons learned' uit de Pilots omgevingsvisie.

Onderwerpen uit de Pilots:

  • Integraal en gebiedsgericht beleid: regionale aanpak van integrale thema’s
  • Participatie: een nieuwe aanpak in aanloop naar de omgevingsvisie
  • Koppelen van sociaal en fysiek domein
  • Omgevingsvisie in co-creatie
  • Integraal investeren op lokale en regionale schaal
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
Meer informatie

Kom kennis opdoen, ervaring en inspiratie delen, en meewerken aan nieuwe verbindingen!

Aanmelden

Reserveer woensdag 13 september en donderdag 7 december alvast in uw agenda. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.