Functionele demonstratie digitaal stelsel en ateliersessies VNG Realisatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Doelgroep

Medewerkers van overheidsorganisaties. De bijeenkomst is voor de toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel. Hierbij staat niet de techniek centraal, maar de functies van het digitaal stelsel.

Omschrijving

Dit is een combinatiebijeenkomst van een ateliersessie van VNG Realisatie én de kwartaaldemonstraties van het digitaal stelsel Omgevingswet. We laten zien wat de ontwikkelingen zijn van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). En we passen die toe in de verschillende deelsessies. Daarnaast tonen we resultaten van praktijkproeven. Aan de hand van deze resultaten wisselen we ervaringen uit en verdiepen we vraagstukken rond de Omgevingswet.
Onder andere de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe krijgt de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet in praktijk vorm vanuit de landelijke voorziening DSO?
  • Wat werkt wel, wat (nog) niet?
  • Wat zijn de ervaringen met praktijkproeven bij overheden?
  • Welke (lastige) keuzes zijn dit kwartaal gemaakt en wat waren de lessons learned?
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze functionele demonstratie.

Meer informatie

Wanneer is deze bijeenkomst voor u interessant?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het  digitaal stelsel, zoals informatiemanagers en andere ICT-professionals, programmamanagers, en projectleiders, onder wie de vaste deelnemers van de ateliersessies. Voor deze gecombineerde bijeenkomst kunt u ook collega’s uitnodigen en anderen bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk en ketenpartners die vanuit ICT- en gebruikersperspectief betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet.

Organisatie: VNG.

Meer informatie op de pagina van de VNG.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Bedrijven zijn welkom op de technische demonstratie. Deze vindt dezelfde dag plaats, maar dan in de middag.

Wilt u meedoen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met VNG Realisatie: Carolina Gjeltema: 06 -13 31 86 79