Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet (bijeenkomst 3/5)

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Utrecht
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

Omschrijving

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in uw organisatie? Dan is de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties.

De Leerreis biedt een hands-on programma in 5 bijeenkomsten. Tussen de fysieke ontmoetingen door word je ondersteund met een online leeromgeving. De invulling van de bijeenkomsten wordt in belangrijke mate gestuurd door de leerwensen en dilemma’s van deelnemers; 'hoe kan ik …?'.

Globaal zien de bijeenkomsten er zo uit:

Bijeenkomst 1 (9 oktober 2018):
 • speelveld en verbinden van de beweging
 • instrumentarium en ondersteuning
 • opdracht, rol en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
 • van leerwensen naar leerstrategie
Bijeenkomst 2 (8 november 2018):
 • klantreizen & dienstverlening
 • communicatie & participatie
 • quick scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie
Bijeenkomst 3 (6 december 2018):
 • verandering vormgeven
 • cultuur en cultuurverschillen
 • lerende organisatie
Bijeenkomst 4 (8 januari 2019):
 • omgevingsvisie en omgevingsplan
 • best practices
 • omdenken en dilemma’s
Bijeenkomst 5 (7 februari 2019):
 • schakelen met ketenpartners
 • gespreksstarter, rollen en competenties
 • sturing, beïnvloeding & besluitvorming
Kosten

De kosten voor deelname bedragen €2495,- totaal per persoon.

Meer informatie

De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden gegeven door de VNG Academie.

Aanmelden

Inschrijven kan via de VNG Academie.

Bijzonderheden

Je schrijft je in voor het gehele traject. Een losse bijeenkomst bijwonen is niet mogelijk.