Slagsessie Communicatieadviseurs en de Omgevingswet - Utrecht

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Doelgroep

Communicatieadviseurs bij overheden

Omschrijving

Ben jij als communicatieadviseur al druk bezig met de Omgevingswet? Ben je benieuwd hoe je collega’s bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk het aanpakken? En wilt u graag eens van gedachten wisselen over wat de Omgevingswet betekent voor u als communicatieadviseur en voor het communicatievak? Op woensdag 4 juli 2018 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met Logeion een bijeenkomst speciaal voor communicatieadviseurs bij overheden.

Het belooft een inspirerende en leerzame middag te worden met interessante sprekers en interactieve workshops.

Programma

Er zijn drie workshops:

Workshop Anders werken

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van medewerkers van een gemeente, waterschap, provincie en rijkspartijen. Zo wil de nieuwe wet bijvoorbeeld meer ruimte bieden aan initiatiefnemers. Hoe doet u dat als organisatie? Wat betekent dit voor het gedrag van medewerkers? Fred van den Bosch, implementatiemanager Omgevingswet van de gemeente Den Bosch en een P&O-adviseur vertellen wat de opgave is voor het anders werken in hun organisatie. En hoe zij daar vanuit hun eigen rol en expertise een bijdrage aan leveren. Wat verwachten zij van een communicatieprofessional? En hoe denken die er zelf over? Hoe kunnen verschillende disciplines samenwerken om de gewenste beweging in gang te zetten?

Workshop participatie

Het betrekken van belanghebbenden bij eigen plannen in de fysieke leefomgeving is niet nieuw voor de overheid. Omdat de Omgevingswet meer ruimte wil bieden aan plannen van ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties, valt te verwachten dat overheden steeds vaker te maken zullen krijgen met participatietrajecten van anderen. Die initiatiefnemers hebben de plicht zelf participatie te organiseren. De wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren, omdat dit erg van de situatie afhangt. Van de overheid wordt wel gevraagd het voortouw te nemen in het geven van tips en adviezen over participatie. Welke rol kunt u als communicatieprofessional pakken? Monitoring, coaching, procesbegeleiding? Vraagt dit om andere competenties? Via het praktijkverhaal van een burgerinitiatief en een gemeente voeren we het gesprek met elkaar. Dat doen we onder leiding van Marte Kappert, participatie-expert.

Workshop themagericht communiceren

De Omgevingswet helpt bij het aanpakken van grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. Dat zijn opgaven die geen enkele organisatie in zijn eentje aan kan. Dat vraagt vereende inspanning: van de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en burgers. Hoe werkt u samen en wat betekent het voor de communicatie? Daar zijn verschillende manieren voor. Een daarvan is themagericht communiceren: het onderwerp centraal. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Ons Water. Over hoe dat in zijn werk gaat, vertelt Julie Köler. En ook: wat u er aan kunt hebben in het kader van de Omgevingswet.

Meld u nu aan en verzeker uzelf van een plaats.

Kosten

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden kan door uw gegevens in te vullen op het Aanmeldformulier Slagsessie Communicatieadviseurs en de Omgevingswet