Functionele demonstratie digitaal stelsel en ateliersessies VNG Realisatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Hotel Theater Figi, Zeist
Doelgroep

Medewerkers van overheidsorganisaties. De bijeenkomst is voor de toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel. Hierbij staat niet de techniek centraal, maar de functies van het digitaal stelsel.

Omschrijving

Dit is een combinatiebijeenkomst van een ateliersessie van VNG Realisatie én de kwartaaldemonstraties van het digitaal stelsel Omgevingswet. We laten zien wat de ontwikkelingen zijn van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). En we passen die toe in de verschillende deelsessies. Daarnaast tonen we resultaten van praktijkproeven. Aan de hand van deze resultaten wisselen we ervaringen uit en verdiepen we vraagstukken rond de Omgevingswet.
Onder andere de volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe krijgt de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet in praktijk vorm vanuit de landelijke voorziening DSO?
 • Wat werkt wel, wat (nog) niet?
 • Wat zijn de ervaringen met praktijkproeven bij overheden?
 • Welke (lastige) keuzes zijn dit kwartaal gemaakt en wat waren de lessons learned?
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze functionele demonstratie.

Meer informatie

Wanneer is deze bijeenkomst voor u interessant?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het  digitaal stelsel, zoals informatiemanagers en andere ICT-professionals, programmamanagers, en projectleiders, onder wie de vaste deelnemers van de ateliersessies. Voor deze gecombineerde bijeenkomst kunt u ook collega’s uitnodigen en anderen bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk en ketenpartners die vanuit ICT- en gebruikersperspectief betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet.

Aanmelden

Bedrijven zijn welkom op de technische demonstratie. Deze vindt dezelfde dag plaats, maar dan in de middag.

Inschrijven is verplicht en kan via het aanmeldformulier van VNG Realisatie.

Bijzonderheden

Programma

9.00 uur - Inloop

9.30 uur - Functionele demonstratie digitaal stelsel Omgevingswet

Vanuit het perspectief van de gebruiker tonen we de meest actuele stand van zaken rondom de ontwikkeling van het digitaal stelsel en delen we inzichten die zijn opgedaan in praktijkproeven.

11.30 uur - Ochtendsessies

 • Praktijkproeven en pilots van gemeenten, provincies en het Rijk
 • Een integrale aanpak met behulp van de "Serious game Omgevingswet"
 • Het belang van 'usability'
 • Minder regels, minder vergunningen, hoe doen we dat?

Vanaf 13.30 uur - Middagsessies

13.30 - 14.15 uur - Plenaire start Ateliersessies

13.30 - 16.30 uur - Technische kwartaaldemonstratie digitaal stelsel Omgevingswet

Iedereen is welkom bij de technische kwartaaldemonstratie. De bijeenkomst is georganiseerd voor en door de ontwikkelteams en betrokkenen bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De 'keuken' is ook open voor andere geïnteresseerden. Basiskennis van het digitaal stelsel en ICT is nodig om deze sessie te volgen.

14.15 uur - Middagsessies

 • Praktijkproef Catalogus
 • De standaarden voor het omgevingsplan
 • Dialoogmodel Organisatieontwikkeling invoering Omgevingswet
 • VNG Kompas invoering Omgevingswet
 • Toepasbare regels & vragenbomen in de praktijk
 • Innovaties in het omgevingsdomein

16.30 uur - Netwerkborrel

Zie ook

Technische kwartaaldemonstratie digitaal  stelsel, ook op 19 juni maar dan 's middags.