Het verhaal van digitaal: beweging en verbinding

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag
Doelgroep

Iedereen: overheden, burgers en het bedrijfsleven.

Omschrijving

Met de digitalisering van de samenleving komt alles en iedereen in beweging. We moeten allerlei nieuwe verbindingen leggen om de informatiesamenleving goed te kunnen vormgeven. Het is van belang dat verschillende sectoren goed met elkaar samenwerken om de bouwstenen van onze digitale samenleving op een verantwoorde manier te metselen. Dat geldt voor vertegenwoordigers van de overheid, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en burgers. Tijdens de 20e editie van het Jaarcongres in 2017 presenteerde ECP 20 bouwstenen die bijdragen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving. Dit jaar gaan we hierover verder met elkaar in gesprek en brengen we het naar de praktijk.

Kosten

Deelname is gratis.

Meer informatie

Via de ECP-website.

Aanmelden

Via de aanmeldpagina.

Bijzonderheden

Organisator: ECP, platform voor de informatiesamenleving.