Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342, 3068 JD Rotterdam (regio Zuid-Holland en Zeeland)
Doelgroep

Professionals op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening vanuit bevoegde gezagen, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en adviesbureaus.

Omschrijving

Achtergrond

Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt het nieuwe beleid kracht van wet. De aandachtsgebieden vervangen de huidige verantwoording van het groepsrisico. We onderscheiden brand-, explosie- en toxische aandachtsgebieden rondom risicobronnen. Binnen deze gebieden kunnen beperkingen gelden voor de vestiging van objecten.

Programma

09.00 uur: Inloop

09.30 uur: Introductie Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet:

  • de Omgevingswet
  • quiz
  • de milieubelastende activiteit

10.30 uur: Pauze

10.45 uur: uitleg over de volgende wetsinstrumenten:

  • omgevingsvisie
  • omgevingsplan

12.00 uur: Lunch

Kosten

Geen.

Meer informatie

Via de website van Relevant, het landelijke netwerk voor externe veiligheid.

Aanmelden
Bijzonderheden

Diezelfde dag is er 's middags vanaf 12.30 uur de Regiosessie Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen.