Regiosessies Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342, 3068 JD Rotterdam (regio Zuid - en Noord Holland)
Doelgroep

RO-specialisten, gezondheidsspecialisten en externe-veiligheidsprofessionals

Omschrijving

Doelen

  • Leer uit eerste hand wat de Omgevingswet betekent voor externe veiligheid en gezondheid. En stel vragen aan de specialisten van het ministerie.
  • Leer hoe u professional kunt blijven na invoering van de wet.
  • Kom in contact met andere specialisten uit uw regio. Ontmoet bekenden en nieuwe gezichten uit de wereld van externe veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening. Op welke manier heeft u elkaar nodig?

Programma

12.30 uur – Lezingen

  • Lezing 1 – De Omgevingswet en omgevingsveiligheid en -gezondheid; wat verandert er? – Door een deskundige van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Lezing 2 – Organisatieverandering – Hoe verandert je boodschap?
  • Lezing 3 – Wat betekent dit voor de lokale situatie? – Met de lokale netwerkpartners gaan we in gesprek over wat zij aan elkaar hebben en hoe zij optimaal (kunnen) samenwerken.

13.30 uur – Discussietafels – Ga in gesprek met de sprekers en met elkaar

14.30 uur – Workshop 'Blijf de professional die u bent' – onder leiding van Hugo Beijer

16.30 uur – Afsluiting en borrel

Kosten

Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Mocht u zonder tijdige afmelding (5 werkdagen voor de betreffende regiosessie) niet komen, dan wordt een onkostenvergoeding van €150,- in rekening gebracht. U mag wel een vervanger sturen.

Meer informatie

Wendolijn Beukers, Kennislab voor Urbanisme, via het e-mailadres w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl of telefoonnummer 033 - 87 00 100.

Aanmelden

Via de website van het Kennislab voor urbanisme.

Bijzonderheden

Diezelfde dag is er 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur de Bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid.