Slagsessie Aan de slag met de Omgevingswet - Zwolle

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:30 tot
Locatie
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
Doelgroep

De Slagsessies zijn bedoeld voor programmamanagers en projectleiders Implementatie Omgevingswet bij de overheid en leden uit hun team.

Omschrijving

Achtergrond

Iedereen is volop aan de slag met de Omgevingswet. Veel mensen maken de wet concreet door te oefenen. En juridische begrippen en instrumenten in de praktijk te brengen. Wat blijkt? Je gaat het pas zien als je het doet. We lopen met elkaar tegen vraagstukken en hobbels aan. Hoe meer we ons erin verdiepen, hoe meer concrete vragen boven komen. Hoe gaat het allemaal praktisch werken straks?

De Slagsessies in oktober bieden verdieping aan de hand van een oefencasus. We gaan samen een keer ‘echt oefenen’. Aan de werktafels bespreken we 1 concrete casus over een probleem in een gebied, die voor alle overheden relevant is. Per werktafel zijn 1 of 2 inhoudelijke experts aanwezig. We zoeken met elkaar duiding door concreet te worden. Daarbij nemen wij de inzichten vanuit eerdere werktafels (Slagsessies juli 2018) natuurlijk mee. Met de bril op van de casus, ga je met collega’s van gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen op ontdekkingstocht. Je bekijkt concreet hoe je enkele kerninstrumenten kunt toepassen om de opgave in de casus aan te pakken. Je doet inzichten op die nuttig zijn om binnen en buiten je eigen organisatie het gesprek verder aan te gaan. Elke werktafel heeft een eigen focus. Tijdens de werktafels is aandacht voor starters en mensen die al meer ervaring hebben met de Omgevingswet. Ben je er (weer) bij?

Programma

11.30 uur: Inloop met lunch

12.00 uur: Kennissessies (parallel)

  • Introductie Omgevingswet
  • Laatste stand van zaken wet- en regelgeving
  • Introductie digitaal stelsel Omgevingswet

13:00 uur: Plenair

  • Roadmap implementatie Omgevingswet & toelichting casus als basis voor de workshops

13.30 uur: 4 werktafels rondom de casus, met de roadmap als perspectief. Elke werktafel heeft een eigen focus:

  • Beleidsontwikkeling: Focus op de fase van beleidsontwikkeling (zoals visies & programma)
  • Beleidsdoorwerking: Focus op de fase van beleidsdoorwerking (inzet van decentrale regels c.q. provinciale- en waterschapsverordeningen & Omgevingsplannen)
  • Uitvoering: Focus op de uitvoering (inzet van omgevingsvergunning en projectbesluit)
  • Digitalisering: in vervolg op de Slagsessie in juni gaan we verder de diepte in op het gebied van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Voor deelname aan deze tafel wordt enige basiskennis rond DSO bekend verondersteld.

Let op: deze workshop bestaat uit 2 delen die elkaar opvolgen.

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Werktafels ronde 2

16.15 uur: Plenaire terugkoppeling & gesprek

16:45 uur: Einde

Kosten

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het volgen van een bepaalde slagsessie? U kunt hiervoor mailen met het congresbureau: slagsessies@congresbureau.nl. Het congresbureau is ook telefonisch bereikbaar via 030 - 275 9623.

Aanmelden