Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Utrecht, La Vie
Doelgroep

Deze bijeenkomst is bestemd voor de bestaande vaste groep deelnemers van ruim 100 gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, Omgevingsdiensten en andere belanghebbenden.

Omschrijving

VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het motto voor dit jaar luidt: ‘Doen en ervaren’. Dat betekent een uitbreiding en concretisering van de doelen van UIVO.

We kijken vanuit gemeentelijk perspectief, maar de sessies zijn interbestuurlijk want de ketensamenwerking is een succesvoorwaarde voor het werken volgens de Omgevingswet.

We organiseren in totaal zes bijeenkomsten waarvan twee in combinatie met de kwartaaldemonstratie van de resultaten van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Kosten

Geen

Meer informatie

Op de Omgevingswetpagina van de VNG is meer informatie te vinden.

Aanmelden

Wilt u meedoen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met VNG Realisatie: Carolina Gjeltema: 06 -13 31 86 79

Bijzonderheden

Vanaf 9 uur is de inloop. Na afloop is een borrel georganiseerd.