Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Midden
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

Omschrijving

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke Programma Aan De Slag Met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties.

De Leerreis biedt een hands-on programma in 5 bijeenkomsten. Tussen de fysieke ontmoetingen door word je ondersteund met een online leeromgeving. De invulling van de bijeenkomsten wordt in belangrijke mate gestuurd door de leerwensen en dilemma’s van deelnemers; “hoe kan ik …?”.  Globaal zien de bijeenkomsten er zo uit:

Bijeenkomst 1(10 september 2018):
 • Speelveld en verbinden van de beweging;
 • instrumentarium en ondersteuning;
 • opdracht, rol en relatie, opdrachtgever-opdrachtnemer;
 • van leerwensen naar leerstrategie.
Bijeenkomst 2 (9 oktober 2018):
 • Klantreizen & dienstverlening;
 • communicatie & participatie;
 • quick scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie.
Bijeenkomst 3 (8 november 2018):
 • Verandering vormgeven;
 • cultuur en cultuurverschillen;
 • lerende organisatie.
Bijeenkomst 4 (6 december 2018):
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan;
 • best practices;
 • omdenken en dilemma’s.
Bijeenkomst 5 (8 januari 2019):
 • Schakelen met ketenpartners;
 • gespreksstarter, rollen en competenties;
 • sturing, beïnvloeding & besluitvorming.
Kosten

De kosten voor deelname bedragen 499,- euro per dag/€2495,- totaal per persoon.

Meer informatie

De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden gegeven door de VNG-academie.

Aanmelden

Inschrijven kan via de VNG Academie.