Informatiebijeenkomst NOVI provincie Limburg

Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:00 tot
Locatie
Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Doelgroep

Iedereen

Omschrijving

Achtergrond

Op 20 juni 2019 heeft minister Kajsa Ollongren het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gelanceerd. Hiermee geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving. We staan voor een aantal urgente opgaven. Die spelen op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen, kan Nederland vooroplopen. En kansen verzilveren. De ontwerp-NOVI is digitaal in te zien via www.ontwerpnovi.nl.

Openbare informatiebijeenkomsten

De ontwerp-NOVI ligt van 20 augustus t/m 30 september 2019 ter inzage. U kunt terecht bij de provinciehuizen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Tijdens deze periode is er in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst.

Kosten

Deelname is gratis

Meer informatie
Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig

Bijzonderheden

Organisatie: Nationale Omgevingsvisie