Workshop omgevingstafel met ketenpartners – regio Noord-Limburg

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Locatie in de regio
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en hun ketenpartners in de regio Noord-Limburg.

Omschrijving

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals provincie, veiligheidsregio en omgevingsdienst?

U gaat samen met uw ketenpartners en onder begeleiding oefenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met de gemeente Zaanstad een dialoogmodel ontwikkeld. Hierin staat de omgevingstafel centraal. Het idee achter de omgevingstafel is dat de initiatiefnemer en alle betrokken partijen in een of meer sessies bij elkaar komen. Het uitgangspunt van deze sessies is: hoe maken we het mogelijk? Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op. Hiermee kan de initiatiefnemer de vergunningaanvraag opstellen en indienen.

Na de bijeenkomst heeft u handvatten om zelf aan de slag te gaan en het proces voor uw gemeente verder op hoofdlijnen te gaan inrichten. Vervolgens krijgt u na de zomer de kans om uw aanpak tijdens een terugkomdag (29 oktober 2019) te toetsen.

Kosten

Geen

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via de VNG-pagina.

Bijzonderheden

Voor vragen kunt u terecht bij omgevingswet@vng.nl

Organisatie: VNG