Kennissessie Monitoring en evaluatie in milieueffectrapportage

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Commissie m.e.r., Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en provincies.

Omschrijving

Monitoren en evalueren zijn belangrijke onderdelen van de beleidscyclus. Onder de Omgevingswet zal dit nog belangrijker zijn. De looptijd van plannen is dan onbeperkt en overheden plannen flexibel kunnen invullen. In milieueffectrapportage is monitoring en evaluatie bijvoorbeeld van belang als het nog niet duidelijk is wat de milieueffecten van een (flexibel) plan zijn.

In de kennissessie Monitoring en evaluatie in milieueffectrapportage gaan we in op

  • de verschillende redenen om te monitoren
  • het opzetten van een monitoringsplan voor milieueffecten
  • evalueren en het inzetten van maatregelen in reactie op de evaluatie

De sessie vindt plaats aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook uw eigen casus inbrengen.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Op de pagina Kennissessie Monitoring en evaluarie in m.e.r.. Heeft u een vraag of hebt u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Marianne Schuerhoff, 030 234 7642 of mschuerhoff@eia.nl.

Aanmelden

Via de pagina Kennissessie Monitoring en evaluarie in m.e.r.. Onder aan die pagina vindt u het inschrijfformulier. Daar kunt u ook aangeven of u een casus wilt inbrengen.

Bijzonderheden

Organisatie: Commissie voor de milieueffectrapportage.