Kennissessie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Commissie m.e.r., Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten en provincies.

Omschrijving

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze. En nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Evenals het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie. Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand te hebben.

De kennissessie is bedoeld om informatie en kennis uit te wisselen. Dat gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen 'achter de hand'?

Wilt u een eigen praktijkvoorbeeld inbrengen? Laat het ons weten, dan nemen we contact met u op.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Op de pagina Kennissessie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Heeft u een vraag of hebt u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Roel Meeuwsen, 030 234 7603 of rmeeuwsen@eia.nl.

Aanmelden

Via de pagina Kennissessie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Onder aan die pagina vindt u het inschrijfformulier. Daar kunt u ook aangeven of u een casus wilt inbrengen.

Bijzonderheden

Organisatie: Commissie voor de milieueffectrapportage.