Leerreis Omgevingswet (bijeenkomst 4 van 5)

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Utrecht
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Ook medewerkers van ketenpartners, bijvoorbeeld GGD en veiligheidsregio, die zich met dit onderwerp bezig houden zijn welkom. Zo ook de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

Omschrijving

De VNG organiseert een Leerreis Omgevingswet. Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Geeft u (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En bent u op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in uw organisatie? Dan is deze vijfdaagse Leerreis Omgevingswet dé plek waar u antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit uw collega’s bij verschillende betrokken organisaties.

Globaal programma

Bijeenkomst 1 (12 maart 2019):

 • speelveld en verbinden van de beweging
 • instrumentarium en ondersteuning
 • opdracht, rol en relatie, opdrachtgever-opdrachtnemer
 • van leerwensen naar leerstrategie

Bijeenkomst 2 (18 april 2019):

 • klantreizen & dienstverlening
 • communicatie & participatie
 • quick scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie

Bijeenkomst 3 (21 mei 2019):

 • verandering vormgeven
 • cultuur en cultuurverschillen
 • lerende organisatie

Bijeenkomst 4 (20 juni 2019):

 • omgevingsvisie en omgevingsplan
 • best practices
 • omdenken en dilemma's

Bijeenkomst 5 (05 september 2019):

 • schakelen met ketenpartners
 • gespreksstarter, rollen en competenties
 • sturing, beïnvloeding & besluitvorming
Kosten

€ 2495,- (de Leerreis Omgevingswet bestaat uit 5 dagen)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, het programma en de sprekers op de pagina Leerreis Omgevingswet van de VNG Academie. Of neem contact op via telefoonnummer 070 373 84 92 of per e-mail vngadademie@vng.nl.

Organisatie: VNG Academie

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de pagina Leerreis Omgevingswet van de VNG Academie.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen.