Topcongres Omgevingswet: Bent u klaar voor 2021?

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
Volgt zo snel mogelijk (in elk geval in het midden van het land)
Doelgroep

U bent binnen de ambtelijke organisatie verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de digitale voorzieningen. Uw functieniveau is gemeentesecretaris of vergelijkbaar bij provincie, waterschap en rijk, dan wel directeur.

Omschrijving

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet die u de instrumenten biedt om uw maatschappelijke opgaven binnen de fysieke leefomgeving te realiseren: energie-transitie, woningbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur, water, infrastructuur en meer. En die leidt tot veranderingen binnen en buiten uw organisatie. Zoals aanpassingen van de digitale loketfunctie, veranderingen in processen en procedures en daarmee een andere manier van werken voor u en uw medewerkers. Door participatie en de grotere rol voor bewoners en ondernemers veranderen ook de verhoudingen tussen uw organisatie en de samenleving. Bent u er klaar voor?

Wat kunt u verwachten op dit ambtelijk topcongres?

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert dit topcongres. We willen u hiermee inzicht bieden in de vraag wat er in elk geval moet gebeuren, bijvoorbeeld op ICT-gebied. En hoe de Omgevingswet u helpt om uw maatschappelijke opgaven te realiseren. We dagen u uit om mee te denken over hoe we bij de toepassing van de wet de verhouding tussen overheid en burger kunnen verbeteren. In diverse deelsessies wisselt u onder leiding van deskundigen ervaringen uit en gaat u in discussie, bijvoorbeeld rond dilemma’s die voortvloeien uit veranderingen.

Sprekers

U kunt onder andere de volgende inspirerende sprekers en thema's verwachten:

  • Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat in op de betekenis van de Omgevingswet voor de lokale democratie;
  • Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, deelt zijn visie op de relatie tussen burgers en overheid;
  • Diederik Samsom, voorzitter tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, neemt u mee in de energietransitie;
  • Heleen Groot, directeur Aan de slag met de Omgevingswet, praat u bij over de stand van zaken van het digitale stelsel en de Omgevingswet.
Kosten

Geen

Meer informatie
Aanmelden

Na de zomer opent de inschrijving.