DSO-dag (met kwartaaldemonstratie)

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's.

De bijeenkomst is voor de toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hierbij staat niet de techniek centraal, maar de functies van het digitaal stelsel.

Omschrijving

Op de DSO-dag zit u tijdens de kwartaaldemonstratie - zoveel mogelijk live - de functionele en technische resultaten van het afgelopen kwartaal aan de hand van praktijkverhalen. U hoort meer over de ontwikkeling van het digitaal stelsel, hoe de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet vorm krijgen en wat er komen gaat. Ook bevoegd gezagen komen aan het woord en delen hun praktijk en ervaringen met het digitale stelsel.

Kennissessies

Het middagprogramma bestaat uit twee rondes deelsessies door VNG, IPO, Waterschappen, het Rijk en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. In deze sessies gaan we dieper in op thema’s en vraagstukken rondom de Omgevingswet en het digitaal stelsel. U kunt uw keuze aangeven op het inschrijfformulier.

Leveranciersmarkt

Bij de leverancierssessies en op de leveranciersmarkt maakt u kennis met toepassingen voor de ondersteuning van Omgevingswetprocessen.

Zie ook:

Livestream

De Kwartaaldemonstratie DSO is ook online via een livestream te volgen. Op 9 september staat het tijdschema op de website zodat u weet voor welk onderdeel u wanneer kunt inschakelen. Na de DSO-dag kunt u de kwartaaldemonstratie terugkijken op het youtubekanaal: Aan de slag met de Omgevingswet.

NB De Technische Kwartaaldemonstratie DSO is komen te vervallen. In de kwartaaldemonstratie in de ochtend tonen we zoveel mogelijk live software.

Kosten

Deelname is kosteloos en incl. lunch. Wel vragen wij u om tijdig aan (of af) te melden. Dit mede om de catering goed af te stemmen op het juiste aantal personen en tekorten of overschotten (en bijpassende verspilling) te voorkomen.

Meer informatie
Aanmelden

Klik hier om aan te melden.