Presentatie kwartaaldemonstratie - 18 december 2018

Op dinsdag 18 december 2018 was de 8e kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. Het thema was 'Going béta'.

Aan de hand van praktijkproeven en vanuit het perspectief van de gebruiker (zoals handhaver en initiatiefnemer) werd de voortgang gepresenteerd. Dit deden de contactpersonen van de provincie, de gemeente, het waterschap en het rijk.

Op deze pagina vindt u de presentaties: