Roadshows Omgevingswet

170004-17_linkedin_roadshow

Werkt u bij gemeente, waterschap, provincie, Rijk, of bij GGD-GHOR of Omgevingsdienst? Wat betekent de Omgevingswet dan voor u, en voor uw regio? De Roadshows Omgevingswet brengen lokale kennis, ervaring en partijen bij elkaar. Meld u aan voor de Roadshow in uw omgeving!

Tijd voor verdieping

De tijd van informeren, attenderen en bewustzijn vergroten is voorbij. Het is tijd voor verdieping. De Roadshows Omgevingswet leggen nu de focus op de praktijk. Een omgevingsvisie/omgevingsplan opstellen; hoe pak je dat aan? Hoe vul je bestuurlijke afwegingsruimte en participatie concreet in? En hoe aan te haken bij het digitaal stelsel? De Roadshow Omgevingswet biedt u de eerste aanpakken, ervaringen en inzichten vanuit alle overheidsinstanties en –lagen in uw regio.

Georganiseerd door de regio

Georganiseerd door overheidspartijen uit de regio in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Rond regionale thema's en onderwerpen. En met ruime gelegenheid om van gedachte te wisselen met collega-ambtenaren uit uw omgeving.

Programma komende Roadshows:

Verslagen eerdere Roadshows:

HJBE170608793_Roadshow Lelystad 599 x 400


Trailer ROADSHOWS 2017