Slag-sessies Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet werkt vraaggericht aan diensten en producten om alle overheden te ondersteunen die zich voorbereiden op de wet. Dat gaat in een aantal slagen per jaar. In de Slag-sessies komen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD samen. Meld u aan voor de laatste ronde Slag-sessies van 2017, via de links onderaan deze pagina!

Slag-sessies

De Slag-sessies:

  • donderdag 28 september (Eindhoven)
  • woensdag 4 oktober (Utrecht)
  • donderdag 12 oktober (Zwolle)

Selecteer uw Slag-sessie onderaan de pagina en schrijf u in!

Het programma:

12:00 uur : Introductiecursus Omgevingswet (tot 12:45 uur)
12:30 uur : Inloop met koffie
13:00 uur : Welkom, inleiding, vragen stellen (plenair)
13:30 uur : Workshops 
14:45 uur : Pauze
15:15 uur : Workshops
16:30 uur : Borrel
17:15 uur : Einde

De workshops:

Introductiecursus: De wereld van de Omgevingswet

Over de inhoud en de ambitie van de Omgevingswet, en de noodzaak van een nieuw juridisch stelsel voor de fysieke leefomgeving. Over meer ruimte voor initiatieven van burgers en ondernemers. Van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits' betekent een enorme omslag in denken en doen, eigenlijk voor iedereen die bij de overheid werkt aan de leefomgeving.

Samenhang kerninstrumenten en digitalisering

Hoe hangen de kerninstrumenten van de Omgevingswet samen, bijvoorbeeld Projectbesluit en Omgevingsplan? Wat is de impact van instructies vanuit provincie, of van het Rijk op gemeenten? En hoe werkt het informatiemodel, de registratie van omgevingsdocumenten en de relatie met de stelselcatalogus? Een workshop op het snijvlak tussen wet en digitalisering.

Omgevingsvisie en energietransitie

Hoe verbind je de implementatie van de Omgevingswet aan maatschappelijke thema's als klimaatadaptatie en energietransitie? Een concrete pilot biedt de wokshop-deelnemer een inkijkje hoe energietransitie onderdeel wordt gemaakt van de Omgevingsvisie.

Rol politiek en bestuur

De invoering van de Omgevingswet vraagt betrokkenheid van politici en bestuurders van alle overheidslagen. Hoe organiseer je dat? Welke thema's vragen om gezamenlijke afspraken tussen bestuurders van verschillende overheidslagen? En hoe kan de lokale politiek haar kaderstellende en controlerende rol uitvoeren? In deze workshop gaan we een goed gesprek met u aan; inspiratie voor 'thuis'.

Met digitalisering aan de slag

Iedereen heeft qua processen en informatievoorziening nog stappen te zetten om met de Omgevingswet te kunnen werken. Informatiemanagers en programmamanagers kunnen bij hun voorbereidingen de klantreizen en serviceformules toepassen. Zij kunnen data gebruiken bij het integraal opstellen van een Omgevingsvisie met hun regionale ketenpartners. Verschillende routes zijn mogelijk. Leer van de aanpak van andere workshopdeelnemers. Wees gerust: iedereen verlaat de workshop met huiswerk op maat.

Meld u aan!

Selecteer uw Slag-sessie en vul het inschrijfformulier in!