Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren we nieuwe producten.

slagsessies, banner

Schrijf snel in voor de slagsessies in juli!

Programma

11.30: Inloop met lunch

12.00: Kennissessies

  • Digitalisering Omgevingswet: update van het afgelopen kwartaal.
  • De wereld van de Omgevingswet, een kennismaking met de Omgevingswet.
  • Laatste stand van zaken wet- en regelgeving.

12.30: Waar staan we? Plenair

13.45: Werktafels in twee ronden

16.45: Netwerkborrel

Werktafels

Werktafels zijn geen workshops. Wat wel?

In thematische werktafels gaan we met elkaar de diepte in. Aan elke werktafel krijgt u de actuele stand van zaken mee en schuiven inhoudelijke experts aan die van de hoed en de rand weten. Wij spreken over praktische ervaringen en zoeken bruikbare inzichten – die aansluiten bij de wet- en regelgeving en digitalisering. Bij iedere werktafel is er tijd voor reflectie waarin u voor uzelf de belangrijkste punten bepaalt waar u, bij wijze van spreken, de volgende dag werk van kunt maken. Het "hoe" van de implementatie komt immers uit de praktijk.

Omgevingsvisie- meedenken met de buren

Veel partijen hebben zelf al gewerkt aan Omgevingsvisies of stellen dit bewust nog uit. Maar hoe borgt u dat uw belangen gehoord worden in de visie van de "buren"? Doet u mee met de gemeentelijke omgevingsvisie, de NOVI of de provinciale omgevingsvisie? Wat is verplicht en wat niet? Wat maakt dat "meedoen" slaagt of juist niet. Interessant voor iedereen die al bezig is of bewust nog even afwacht.

Omgevings- en waterschapverordeningen

De verordeningen komen eraan! Veel provincies zijn daar nu heel concreet mee bezig. Wat daarin staat of komt en wat de betekenis daarvan is voor andere overheden, komt aan de orde aan deze tafel. Hoe kan je interbestuurlijk samenwerken. Inspirerende voorbeelden daarvan worden gedeeld. Wat zijn do's en don'ts om hiervan een succes te maken.

Programma als kerninstrument

Aan deze tafel bespreken wij de kracht van het kerninstrument programma. De wettelijke kerninstrumenten hangen nauw met elkaar samen. Vanuit de beleidscyclus is deze goed te zien. Na een verkenning van de samenhang, zoeken wij naar het "hoe" van het programma, een tot nu toe onderbelicht kerninstrument. Wat staat erover in de wet, wat doet u wellicht nu al dat straks programma heet. En: waar verwacht u dat er programma's voor zullen komen vanwege nieuwe accenten of afspraken?

Chw-pilots en de Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet (Chw) wordt gezien als een voorloper van de Omgevingswet. Deze wet maakt namelijk heel tastbaar hoe het werken in de geest van de nieuwe wet er straks uit kan zien. Er zijn tal van plekken in het land waar Chw-pilots plaatsvinden. Op een gestructureerde manier delen ervaringsdeskundigen hun inzichten. Met elkaar leggen we verbanden met het omgevingsplan. Een aanrader voor iedereen die een glimp van de toekomst wil opvangen.

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio's doen mee

In de keten zijn de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s onmisbaar. Ook daar is expertise die gebruikt kan worden bij de het opstellen van omgevingsvisies, - plannen en -verordeningen. Andersom zullen provincies en gemeenten straks waarschijnlijk vernieuwde afspraken maken met deze regionale organisaties. De Omgevingswet heeft bijvoorbeeld invloed op het verlenen van vergunningen en de meldingsplicht. Hoe kom je bij elkaar aan tafel?

Politiek en bestuur

Vanwege de verkiezingen in dit en volgend jaar verschuift er het nodige aan ambities en kennis. Hoe borg je de kennis in de organisatie en hoe zorg je ervoor dat nieuwe of bijgestelde ambities in de lopende trajecten terecht komen? Gemeenten gingen de provincies en waterschappen voor. Wat is daar de ervaring waar anderen profijt van kunnen hebben?

Digitaal stelsel Omgevingswet - verdieping (ronde 1 en 2)

Digitale coaches nemen u stap voor stap mee hoe u zich concreet kunt voorbereiden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Sommige voorbereidingsactiviteiten zijn een must, bij andere heeft u meer keuzemogelijkheden. Aan deze tafel krijgt u inzicht en overzicht. Gezien de omvang van het onderwerp duurt deze werktafel de hele middag! Als u van tafel gaat, heeft u concrete handvaten voor uw eigen digitale voorbereidingen op de Omgevingswet.

Volgende Slagsessies

Dit zijn de data voor de volgende Slagsessies in 2018:

  • 03 oktober
  • 10 oktober
  • 11 oktober
  • 17 oktober

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het volgen van een bepaalde Slagsessie? U kunt hiervoor mailen met het Congresbureau: slagsessies@congresbureau.nl
Het congresbureau is ook telefonisch bereikbaar via 030 275 96 23.

Slagsessies april 2018

slagsessie april 2018

Slagsessies 4e kwartaal 2017

Slagsessies januari 2018

Slagsessies 3e kwartaal 2017

Slagsessies 2e kwartaal 2017