Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren we nieuwe producten.

slagsessies, banner

Komende Slagsessies

Dit zijn de data voor de volgende Slagsessies in 2019:

Achtergrond

Iedereen is volop aan de slag met de Omgevingswet. Veel mensen maken de wet concreet door te oefenen. En juridische begrippen en instrumenten in de praktijk te brengen. Wat blijkt? Je gaat het pas zien als je het doet. We lopen met elkaar tegen vraagstukken en hobbels aan. Hoe meer we ons erin verdiepen, hoe meer concrete vragen boven komen. Hoe gaat het allemaal praktisch werken straks?

Daarin trekken wij deze Slagsessies weer samen op, vanuit alle bevoegd gezagen die met elkaar aan tafel zitten. Hoe werken de kerninstrumenten van de wet op elkaar in? Hoe raakt de visie van ene overheid het programma van een andere? Hoe raken de omgevings- en waterschapsverordening elkaar? Welke juridisch instrumentarium kan ik het beste gebruiken bij een bepaalde opgave? Heb ik alle interbestuurlijke kanten scherp op mijn netvlies? En hoe kan ik als programmamanager met deze verdiepende kennis het aanpassen van de vele werkprocessen het komende jaar in goede banen helpen leiden?

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het volgen van een bepaalde Slagsessie? U kunt hiervoor mailen met het Congresbureau: slagsessies@congresbureau.nl. Het congresbureau is ook telefonisch bereikbaar via 030-2759623.

Verslagen Slagsessies