Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren we nieuwe producten.

Slagsessies

Slagsessies maart 2019: ook werking Omgevingsloket

Ieder kwartaal komen programmamanagers Omgevingswet bij elkaar in interbestuurlijke sessies: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. In 2019 kunnen we u voor het eerst ook de werking van het Omgevingsloket laten zien. Overheden worden uitgenodigd kennis te maken met oriënteren, checken en indienen van vergunningen in de proefversie van het digitaal stelsel. Omdat we dit voor iedereen zo toegankelijk mogelijk willen maken, gaan we dit tijdens de Slagsessies doen. De proefversie van het Omgevingsloket is half februari 2019 gereed. Daarom organiseren we de Slagsessies dit keer in maart 2019.

Data Slagsessies

Dit zijn de data voor de volgende Slagsessies in 2019:

Binnenkort volgt het programma. Daarna kunt u zich aanmelden.

Achtergrond

Iedereen is volop aan de slag met de Omgevingswet. Veel mensen maken de wet concreet door te oefenen. En juridische begrippen en instrumenten in de praktijk te brengen. Wat blijkt? Je gaat het pas zien als je het doet. We lopen met elkaar tegen vraagstukken en hobbels aan. Hoe meer we ons erin verdiepen, hoe meer concrete vragen boven komen. Hoe gaat het allemaal praktisch werken straks?

Daarin trekken wij deze Slagsessies weer samen op, vanuit alle bevoegd gezagen die met elkaar aan tafel zitten. Hoe werken de kerninstrumenten van de wet op elkaar in? Hoe raakt de visie van ene overheid het programma van een andere? Hoe raken de omgevings- en waterschapsverordening elkaar? Welke juridisch instrumentarium kan ik het beste gebruiken bij een bepaalde opgave? Heb ik alle interbestuurlijke kanten scherp op mijn netvlies? En hoe kan ik als programmamanager met deze verdiepende kennis het aanpassen van de vele werkprocessen het komende jaar in goede banen helpen leiden?

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het volgen van een bepaalde Slagsessie? U kunt hiervoor mailen met het Congresbureau: slagsessies@congresbureau.nl. Het congresbureau is ook telefonisch bereikbaar via 030-2759623.

Verslagen Slagsessies