Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Ieder kwartaal Slagsessies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren we nieuwe producten.

Data volgende Slagsessies

Dit zijn de data voor de volgende Slagsessies:

Aanmelden is nu nog niet mogelijk.

Verslagen Slagsessies