Slag-sessies in het kort

'Kritiek is van harte welkom.' Zo opende dagvoorzitter Gerd de Kruif op 18 april 2017 de tweede Slag-sessie in Utrecht. In het monumentale Muntgebouw kwamen zo'n 60 projectleiders Omgevingswet van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD samen. Voor meer informatie over de nieuwe producten en diensten zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar ook om te discussiëren, workshops te volgen en elkaar te ontmoeten. Ook in Eindhoven, Zwolle en Haarlem vonden in april Slag-sessies plaats.

kIMGL1220

De Slag-sessie begint met een plenair gedeelte. Ongeveer de helft van de deelnemers is korter dan een jaar bezig met het Digitaal Stelsel Omgevingset (DSO), het onderwerp is dus nog vers. 'Tijdens deze sessie zullen we daardoor misschien veel zenden,' begint Bert Uffen, landelijk programmamanager DSO. 'Maar we horen ook graag van jullie wat er nodig is, want we hebben niets aan een DSO dat niet gebruikt wordt.' Uit de zaal komen verschillende geluiden, waaronder de vraag hoe strak de planning en de einddoelen zijn opgesteld. Volgens de agile-werkwijze passen de ontwikkelaars het DSO namelijk steeds aan op de behoeften van de eindgebruiker. In de Routeplanner Digitalisering zijn wel strakke oplevermomenten per 3 maanden ingepland, legt Uffen uit.

Bert Uffen, programmamanager Digitaal Stelsel Omgevingswet:

'We hebben niets aan het DSO als het niet gebruikt wordt. Daarom moeten we maximaal samenwerken en steeds oog hebben voor de eindgebruiker.'

Klantreizen

Daarna vertelt Patricia Croese van het programma Aan de slag met de Omgevingswet over de klantreizen die zijn ontwikkeld binnen het programma. Aan de hand van veel interviews zijn er verschillende fictieve personages samengesteld. De klantreis behandelt alle emoties die komen kijken bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een bouwvergunning. Van idee tot vergunning. De deelnemers hebben vooral vragen over hoe ze slim gebruik kunnen maken van het DSO. Veel van hen zijn al wel zelf aan het experimenteren met de Omgevingswet, en hebben eigenlijk al delen van de digitale omgeving nodig, zoals een geo-omgeving.

Gerd de Kruif, programmamanager Invoeringsondersteuning:

'De nieuwe Omgevingswet en het DSO zullen nu voor de deelnemers nog geen dagelijkse bezigheid zijn, maar dat maakt het niet minder belangrijk.'

Meer of minder regels?

Tot slot van het plenaire gedeelte vertelt Cees van Westrenen meer over toepasbare regels. Als Business Laison Manager is hij het aanspreekpunt voor gemeenten. Bij de deelnemers roept dit verhaal vooral verwarring op. De nieuwe Omgevingswet ging toch juist over minder regels en meer vrijheid? Van Westrenen legt uit dat inderdaad iedere gemeente zelf kiest hoe ze met de regels omgaat. Maar dat het ook handig kan zijn om bepaalde gevallen waarvoor strikte regels gelden direct te filteren. In bijvoorbeeld een vragenboom.

En dan écht aan de slag

Na een korte pauze kunnen de deelnemers kiezen uit twee workshops. De eerste is Co-creatie Omgevingsplan, waarin samen gezocht wordt naar handvatten voor de Omgevingswet. Staalkaarten en bouwstenen zijn zulke hulpmiddelen om een goed Omgevingsplan te maken. De deelnemers geven aan al volop met burgerparticipatie bezig te zijn. Ze merken dat dit goed wordt ontvangen. 'Voor ons is het ook prettig, want we hebben minder te maken met bezwaarschriften,' zegt een deelnemer. 'Al betekent burgerparticipatie wel dat je heel veel koffie moet drinken.' workshop omgevingsplan

In de workshop Party-cipatie bogen de deelnemers zich over het vraagstuk: hoe wordt participatie leuk en nuttig? Hier kwam vooral naar voren dat vertrouwen tussen overheid en burgers nog een issue is, en dat bestuurders nog erg zoeken naar hun rol in het  participatieproces.

kIMGL1539