Slagsessies januari 2018

slagsessies januari 2018

Samen aan de slag

Ter afsluiting van het 4e kwartaal 2017, waren er in januari Slagsessies in Leeuwarden, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Programmamanagers implementatie van de Omgevingswet en hun teamgenoten maakten kennis met de recente ontwikkelingen, elkaar en konden op een aantal onderwerpen de diepte in. Zo waren er workshops over digitalisering, bestuurlijke afwegingsruimte en het omgevingsplan. Zeer gewaardeerd werd het improvisatietheater rond een aantal gedragsthema’s als samenwerken, vertrouwen, loskomen van aannames.

Foto-impressie:

foto-impressie slagsessies