'Fouten maken mag, leren vallen moet!'

Bij de tweede serie Slag-sessies waren er naast programmamanagers en projectleiders ook veel HR-deskundigen van de partij. Samenwerken was namelijk het thema.

De Slag-sessiegangers konden zich aansluiten bij diverse workshops. Zo was er een algemene reis door de wereld van de Omgevingswet waarin de basis van wet, implementatie en digitalisering werd uitgelegd. In de workshop 'Onderweg met de Omgevingswet' vertelden de gemeenten Rotterdam en Breda, en de GGD Kennemerland op de verschillende Slag-sessielocaties over hun specifieke weg om zich op de Omgevingswet voor te bereiden. De workshop 'Investeer in regionale samenwerking' benadrukte het belang van de samenwerking tussen verschillende overheden voor het werken met de Omgevingswet.

Wat het werken met instrumenten van de Omgevingswet en de digitale mogelijkheden betekent voor mens en organisatie kwam terug in de workshop 'Projectleiders en HR-adviseurs samen aan de slag? En ten slotte werden de deelnemers van '1 Omgeving, 1 wet: 1 loket!' meegenomen op een zoektocht: als de Omgevingswet van kracht is, gaat ook het vernieuwde Omgevingsloket online open, dat daarna nog verder wordt ontwikkeld. Wat wordt er van organisaties verwacht om dat ene loket met elkaar te realiseren? En wat levert het op?

Kort verslag van de Slag-sessie in  ‘s-Hertogenbosch

Op donderdag 29 juni organiseerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet weer een Slag-sessie. De aftrap van deze nieuwe reeks vond plaats in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch.

De middag, waar zo’n 40 professionals op af zijn gekomen, begint met een lunch. Anke Glasmeier van het programma praat daar geïnteresseerden bij over de Omgevingswet en wat dat in grote lijnen betekent. Vooral voor de HR-medewerkers en -managers en nieuwe programmamanagers Implementatie Omgevingswet blijkt dit nuttig. Een paar andere schuiven aan ‘om weer even het totaal te kunnen overzien’.

Netwerken

Veel van de vandaag aanwezige programmamanagers en projectleiders bezochten in het eerste kwartaal ook al een Slag-sessie, zoals bijvoorbeeld Johan Loois. Johan, strategisch beleidsadviseur organisatieontwikkeling bij Waternet: ‘Mijn ervaring is dat er tijdens de Slag-sessies veel interessante discussies worden gevoerd. Het mooie is dat daar mensen van verschillende organisaties aan deelnemen. Medewerkers van gemeenten, maar ook waterschappen en provincies. Tijdens de workshop die ik zojuist volgde, ontstond een boeiende discussie over de positie van HRM binnen onze organisaties. Daaraan merk je dat we langzamerhand zover zijn dat we ons gaan afvragen wat de Omgevingswet voor ons werk gaat betekenen.’

Foto kaart met geeltjes

Cultuurverandering

Niet luisteren, maar meepraten. Zélf nadenken, elkaar helpen; deze ingrediënten vormen het recept voor de workshops tijdens de Slag-sessie in de Brabantse stad. De aanwezigen kunnen kiezen uit 4 workshops, waaronder ‘Onderweg met de Omgevingswet’. Project- en procesmanager van de gemeente Breda, Edwin Vermeulen, vertelt hierin over de pilots in zijn gemeente. Hij gaat voornamelijk in op participatie en de Omgevingswet. Welke lessen hij leerde? ‘Om omgevingsparticipatie te bevorderen, gaan we in het volgende project naar de mensen toe. Dan hoeven zij de drempel van het gemeentehuis zelf niet meer over.’ De afdeling HR is volgens hem erg belangrijk in het licht van de Omgevingswet. De wet gaat immers gepaard met een flinke cultuurverandering en verschuivingen van functies.

Stoommachine

Andere workshops zijn ‘Investeer in regionale samenwerking’ en ‘1 Omgeving, 1 wet: 1 loket!’ In die laatste vergelijkt spreker André van Nijkerken het Digitaal Stelsel Omgevingswet met een nieuwe keuken: ‘Het vervangt dingen die we nu ook al kunnen. In 2019 is het de bedoeling dat de basis goed functioneert. De gebruiker moet in ieder geval kunnen koken en afwassen, net als de andere alledaagse dingen. Of die luxe stoomoven er komt, dat zien we dan later wel.’

Zeilschip

De vierde workshop heet: ‘Projectleiders en HR-adviseurs samen aan de slag’. Sessieleiders Anouk Baving en Gelinde Groeneveld dagen de deelnemers uit om hun organisaties op een creatieve manier te analyseren. Zij gebruiken het zeilschip als metafoor. Op een groot vel aan de muur beschrijven de deelnemers onder andere wat helpt om het schip voort te laten varen en welke factoren juist afremmen. Dat levert interessante inzichten op. ‘De Omgevingswet geeft ons de vrijheid om met gezond verstand beslissingen te nemen. We kunnen ons niet langer verschuilen achter de zeilen’, zegt een van de deelnemers.

Zie ook de presentatie Werken met de Omgevingswet - Anders Werken metafoor zeilboot (ppt, 7.1 MB).

Leren vallen moet

Met welke ideeën de deelnemers naar huis gaan, vraagt Baving. ‘Een sessie als deze maakt ons ervan bewust dat we samen aan de slag moeten binnen onze organisaties. HR is hierbij van groot belang’, vindt een van de deelnemers. Dat het allemaal niet vanzelf zal gaan, is zeker. Maar erg is dat helemaal niet: ‘Fouten maken mag, leren vallen moet’, is de conclusie.