Verslag Slag-sessie 4 oktober 2017: met veel nieuwe informatie naar huis

Ontmoetingsplek Jaarbeurs MeetUp in Utrecht stond op 4 oktober 2017 in het teken van een nieuwe Slag-sessie. Medewerkers van overheden, veiligheidsregio's en GGD's kwamen er samen. De een vooral om te leren over een nieuw onderwerp, de ander om een stevige discussie te voeren en nieuwe contacten op te doen.

Slag-sessies

Halen en brengen

'Voor wie is dit de eerste Slag-sessie?' vraagt programmamanager Gerd de Kruif het publiek. 'Er zitten veel Omgevingswetgroentjes in de zaal', concludeert hij lachend, nadat de helft ongeveer de hand heeft opgestoken. Hij nodigt de deelnemers uit om zo veel mogelijk vragen te stellen en de discussie aan te gaan. 'Het is halen en brengen vandaag!'

Nog even spannend

De uitgestelde invoeringsdatum van de Omgevingswet roept vragen op. Het is nog even spannend wat de nieuwe datum wordt, zegt Ineke van der Hee. Zij moedigt de deelnemers aan om onverminderd door te gaan met de implementatie. 'Gebruik die extra tijd. Het is keihard werken om iedereen mee te nemen in die veranderingen.'

Eerste verbinding

'Persoonlijk ben ik erg benieuwd hoe ik een goede verbinding kan leggen tussen gemeenten en veiligheidsregio's', zegt Nancy Oberijé, senior onderzoeker en projectmanager bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 'In Noord-Brabant zitten GGD's, veiligheidsregio's en overheden vaak met elkaar aan tafel. Het gebeurt dus al wel', weet een andere deelnemer. En zo ontstaat het eerste netwerkmoment: een van de doelen van de Slag-sessies.

Communiceren

Wanneer het moment is om te gaan communiceren naar de burger over de nieuwe wet, blijkt ook een kwestie die de gemoederen bezighoudt. Ineke geeft aan dat hier nog geen kant-en-klaar plan voor is. Het is in ieder geval slim om samen naar buiten te treden als het zover is. Met andere woorden: als één overheid. 'Dat werkt beter dan ieder voor zich.' Voor wie alvast inspiratie wil opdoen heeft Gerd nog wel een tip: 'Op onze website vindt u de Inspiratiegids Participatie. Die staat vol toegankelijke verhalen waar u voorbeelden uit kunt halen.'

Workshops

Na het plenaire welkomstwoord, kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende workshops:

  • 'Samenhang kerninstrumenten en digitalisering'
  • 'Met digitalisering aan de slag'
  • 'Omgevingsvisie en energietransitie' en 'Rol politiek en bestuur'.

Die laatste wordt gegeven door adviseur en VU-docent Harry ter Braak. Met jarenlange werkervaring bij de gemeente, provincie en het ministerie, kan hij een hoop vertellen over de rol van bestuurders en managers bij de Omgevingswet en de uitdaging waar zij en de rest van de organisatie voor staan.

Duidelijk kader

'We moeten ons realiseren dat initiatiefnemers met de Omgevingswet meer ruimte krijgen', leidt Harry zijn 'hoorcollege' in. 'Het bestuur moet dus een gelegitimeerd kader vaststellen en een heel duidelijke visie hebben. Dat is het startpunt.' Ook de belangen die bij iedere partij verschillen en de rol van de raad bij deze wetsverandering komen uitgebreid aan bod. Veel deelnemers zijn nog zoekende en blij dat ze erover van gedachten kunnen wisselen.

Wie is jouw bestuurder?

De workshopleider sluit af met een boodschap aan de aanwezigen: 'Veel van jullie hebben de rol van programmaleider. Het is jullie taak om verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen. Maar daarbij moet je wel rekening houden met het feit dat iedere bestuurder een andere stijl heeft: zo zijn er leiders, verbinders, managers en ambassadeurs. Als je jouw bestuurder wil meekrijgen in het traject, moet je een passende aanpak gebruiken. Een leider vraagt iets heel anders dan een verbinder. Verdiep je hierin.'

Doel bereikt

De aanwezigen lijken na twee rondes workshop weer met een tevreden gevoel op huis aan te gaan. Ze vonden wat zij zochten. Marjolein van der Marel, programmamanager Omgevingswet bij de BEL Combinatie bijvoorbeeld: 'Ik vond de workshop 'Omgevingsvisie en energietransitie' erg interessant. Wij starten binnenkort met het maken van een omgevingsvisie en de kans is groot dat de energietransitie daarin een belangrijk thema wordt. Kortom, ik ga met veel nieuwe informatie naar huis. Mijn doel is bereikt.'

En wat vonden zij van de Slagsessies?

Nancy Oberijé, senior onderzoeker en projectmanager bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

'Als IFV ondersteunen we de veiligheidsregio's. We hebben veel kennis en expertise in huis. Veiligheid is een belangrijk aspect van de leefomgeving. Maar hoe zorgen we er nu voor dat we bij de gemeenten op het netvlies komen. Hoe leggen we de verbinding? We zijn immers niet vertegenwoordigd binnen de koepels. Een belangrijk doel voor mij is dan ook om contacten te leggen en uit te zoeken hoe we met elkaar aan de slag kunnen. Ik ben hier ook om kennis op te halen, te proeven waar het over gaat in Omgevingswetland. Die kennis kan ik vervolgens overbrengen aan de veiligheidsregio's. Medewerkers hebben nog veel vragen. Ik merk dat de meeste best opgelucht zijn dat we wat langer de tijd hebben om de wet te implementeren.'

Marjolein van der Marel, programmamanager Omgevingswet bij de BEL Combinatie

'Héél veel informatie, daar ben ik naar op zoek vandaag. Ik volg de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet nu ongeveer een jaar, maar ben nog lang niet verzadigd. Zo zou ik graag meer leren over het DSO. De workshop over digitalisering komt dan ook als geroepen. Ook vind ik het nuttig dat de energietransitie aan bod komt. Hoewel wij nog geen omgevingsvisies- en plannen hebben, is de kans groot dat de energietransitie een van de onderwerpen is die daarin terugkomt. Hoe we medewerkers van onze drie gemeenten motiveren om bezig te zijn met de invoering van de wet? Met onze communicatie proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de tijdsgeest: interactief en met filmpjes. Wat volgens mij ook werkt om de vaart erin te houden, is aan te sluiten op lopende programma's. Dat proberen we dan ook zoveel mogelijk te doen.'

Jan Roest, programmamanager implementatie Omgevingswet bij de provincie Zuid-Holland

'Zojuist woonde ik de introductiecursus 'De wereld van de Omgevingswet' bij. Hoewel ik goed op de hoogte ben, leer je daar altijd weer iets van. Omdat ik programmamanager ben, vragen collega's mij vaak om uitleg over de Omgevingswet. Ik heb daar weer nieuwe handvatten voor gekregen. Door goed op te letten hoe anderen dit doen, word ik daar zelf ook beter in. Ook de workshop over de rol van politiek en bestuur bij de Omgevingswet was nuttig. Het was goed om eens bewust door de bril van een bestuurder en door die van een ambtenaar te kijken. Dat verschilt enorm. Buiten de workshops ben ik hier ook om goede contacten op te doen. Ik heb in korte tijd al 2 relevante contacten opgedaan.'