Begrip: Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan. Lees meer over het omgevingsplan.

Begrip: Staalkaarten

Staalkaarten zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan, bedoeld als inspiratiebron.