Grip op de invoering van de Omgevingswet

Hoe weet u of de aanpak van uw gemeente voor de Omgevingswet goed is? En of u, passend bij de ambities van uw gemeente, op tijd klaar bent? Vensters op de Omgevingswet geeft u de antwoorden.

Periodiek worden aspecten die te maken hebben met het werken met de Omgevingswet bij alle deelnemers in kaart gebracht. De resultaten worden geduid en onderling met elkaar besproken. Zo weet u beter wat verstandig is om op te pakken en waar u nog even mee kunt wachten. Juist nu is het aan te raden om mee te doen, omdat de wet weliswaar later ingaat, maar de einddatum van de transitie hetzelfde blijft!

In de afgelopen maanden is het Venstersconcept verder vervolmaakt met een testgroep van gemeenten. Wilt u meedoen, uw interesse laten blijken of meer weten? Op www.venstersopdeomgevingswet.nl vindt u meer informatie. Via het aanmeldformulier kunt u ook uw interesse kenbaar maken als u van een andere overheidsorganisatie bent. Wij houden u dan op de hoogte.