Basisgids Omgevingswet beschikbaar

Op 6 maart 2017 verscheen de Basisgids Omgevingswet van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Basisgids Omgevingswet biedt materialen voor trainingen en presentaties rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet, en bouwt daarmee aan bewustwording en kennisoverdracht. Gebruikers van alle overheden worden opgeroepen actief bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Basisgids.

De Basisgids Omgevingswet bestaat uit downloadbare presentatiematerialen  en een handreiking.  U kunt deze gebruiken voor een presentatie, training of bij het beantwoorden van vragen uit de zaal. De Basisgids Omgevingswet is een algemene kennismodule voor alle overheden. Later dit jaar volgen specifieke modules voor provincies, waterschappen en gemeenten.

Steeds nieuwe versies

De regelgeving onder de Omgevingswet is volop in ontwikkeling. De inhoud van de Basisgids Omgevingswet wordt hierop steeds aangepast. Regelmatig zullen updates van de Basisgids en de koepelmodules verschijnen op Aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Klankbordgroepen

Gebruikers die geïnformeerd willen worden bij updates, kunnen zich via een formulier aanmelden bij de redactie. Hiermee kunnen zij ook fouten doorgeven of suggesties voor verbetering. En zij kunnen zich ook aanmelden om in een klankbordgroep actief meewerken aan de doorontwikkeling van de Basisgids en koepelmodules.

Iedereen Aandeslagroomtaart!

Natuurlijk is er meer nodig dan de gids om de trainingen en presentaties tot een succes te maken. Daarom roepen we gebruikers op hun presentaties en trainingen via het programma te delen. De eerste vijf inzendingen verschijnen als good practice op de Aan de slag met de Omgevingswet-website. De inzenders ontvangen een officiële programma-mok, en een Aandeslagroomtaart voor de deelnemers aan hun presentatie of traning.

U vindt de handleiding en presentatiematerialen op Basisgids Omgevingswet.