Staalkaarten ter inspiratie voor het gemeentelijke omgevingsplan

In de afgelopen maanden zijn vier consortia van bedrijven begonnen met het maken van staalkaarten. Deze staalkaarten voorzien in de behoefte aan inhoudelijke en concrete voorbeelden van omgevingsplannen die gemeenten hebben.

Staalkaarten bieden gemeenten voorbeelden van gebieds- of thema-gewijze uitwerkingen van een omgevingsplan. Dit ter inspiratie om te vertalen naar hun eigen praktijk. Daarbij stonden de ambitie en gedachte van de wet centraal.

Beoordeling kernteam

De eerste versies van de staalkaarten zijn begin april opgeleverd. Het kernteam beoordeelt op dit moment welke onderdelen bruikbaar zijn voor de praktijk en hoe deze kunnen worden gedeeld. Daarnaast is er veel ervaring opgedaan over het tot stand komen van een omgevingsplan. Want hoe pak je dat nou het beste aan? En wat kom je onderweg tegen? Deze ervaringen worden gedeeld. Gemeenten doen hier hun voordeel mee.

Zodra de staalkaarten zijn ontsloten, laten we dat direct op de website en via Twitter weten.

Meer informatie

Lees ook de nieuwsberichten:

Achtergrondpagina: