Interview Erik-Jan van Kempen

Gepubliceerd op 18 december 2018

'Wetten maken niet de wereld, mensen doen dat'

Over twee jaar is de Omgevingswet van kracht. Tijd voor een update over de stand van zaken bij de invoering. ROmagazine interviewde Erik Jan van Kempen, programma directeur-generaal bij het ministerie van BZK en verantwoordelijk voor het wetgevingstraject en het interbestuurlijke implementatieprogramma.