Gids voor gezonde leefomgeving online

Gids gezonde leefomgeving online

Gids gezonde leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving.

In de gids staan handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. De leefomgeving moet immers gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Ook bevat de gids suggesties voor het opnemen van gezondheid in omgevingsvisie en lokale plannen en tips om de gezondheid in een gebied goed in beeld te brengen.

De gids en nog veel meer over gezondheid staat op deze website, ga hiervoor naar: Gezonde fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.

De gids is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemaakt door RIVM. Samen met het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, GGD GHOR Nederland, en Rijkswaterstaat.