Presentatie Roadmap Aansluiten op digitaal stelsel

Gepubliceerd op 15 februari 2018

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet vindt het belangrijk om de markt te betrekken bij de ontwikkelingen in het digitaal stelsel Omgevingswet. Op dinsdag 13 februari 2018 was daarom de tweede kennismiddag voor ICT-leveranciers. Meer dan 60 belangstellenden zijn weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Roadmap Aansluiten op digitaal stelsel

Tijdens het plenaire gedeelte presenteerde Joyce de Jong (lead product manager) de roadmap Aansluiten op het digitaal stelsel. De roadmap is belangrijk voor softwareleveranciers van overheden die willen aansluiten op het digitaal stelsel. De roadmap toont op welke momenten leveranciers de verschillende versies van de standaarden en koppelvlakken kunnen verwachten.

Roadmap aansluiten digitaal stelsel Omgevingswet

Ook werd het nieuwe ontwikkelaarsportaal gedemonstreerd. Dit portaal is speciaal bedoeld voor softwareontwikkelaars en –leveranciers. Een beta-versie komt het einde van dit kwartaal beschikbaar.

Diverse kennissessies

In de sessies kwamen vervolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een inleiding in het digitaal stelsel Omgevingswet, de samenhang van de verschillende concepten en de toetsing van deze concepten in praktijkproeven.
  • De ontwikkelingen op het gebied van toepasbare regels.
  • Het gebruik van de API’s vanuit het Register Omgevingsdocumenten.
  • De koppelvlakken met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).
  • De consultaties met betrekking tot de standaarden voor omgevingsdocumenten.
  • De standaard voor aanvragen en melden.

Alle presentaties van de sessies en de roadmap kunt u downloaden.

Betrokkenheid leveranciers

Het programma betrekt de markt van ICT-leveranciers op verschillende manieren en momenten. Bijvoorbeeld door regelmatig kennismiddagen te organiseren voor ICT-leveranciers of door aanwezig te zijn bij de leveranciersdagen van VNG Realisatie.

Ook organiseert het programma praktijkproeven bij overheden, waarbij het ook leveranciers betrekt. Verder zijn er demonstraties om resultaten van praktijkproeven te delen, de markt te informeren en om elkaar te ontmoeten.