Wetsvoorstel Invoeringswet naar Tweede Kamer

Op vrijdag 6 juli 2018 heeft de ministerraad het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurde na een positief advies van de Raad van State.

De Invoeringswet Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bestaande vergunningen blijven na inwerkingtreding bijvoorbeeld gelden als omgevingsvergunning. Initiatiefnemers hoeven die dan niet opnieuw aan te vragen. Verder bevat de  Invoeringswet Omgevingswet bijvoorbeeld de grondslagen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Ook heeft de ministerraad ingestemd met de Aanvullingswet natuur, evenals de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet:

  • Omgevingsbesluit (Ob)
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 blijft hiermee op schema lopen.


Meer informatie