Vervolg staalkaarten omgevingsplan

Het pionieren met het omgevingsplan gaat door. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet komt na de zomer met de publicatie over de 4 staalkaarten die gemaakt zijn. Daarna breidt het programma deze staalkaarten nog uit met een set regels voor het omgevingsplan. De VNG start een tweede fase staalkaarten, samen met de programma's Aan de slag met de Omgevingswet en Eenvoudig Beter.

Omgevingsplan cruciaal instrument

Het omgevingsplan is voor gemeenten een van de meest cruciale instrumenten van de Omgevingswet. Het omgevingsplan bevat een groot deel van de regels in het omgevingsrecht. Ook heeft het nauwe verbanden met de wettelijke instrumenten van andere overheden. Er is behoefte aan handvatten hiervoor. Daarom zijn staalkaarten gemaakt die bedoeld zijn om overheden te helpen en te inspireren. Ze geven inhoudelijke en concrete voorbeelden van omgevingsplannen. En bieden voorbeelden van gebieds- of themagewijze uitwerkingen van een omgevingsplan.

Een staalkaart moet ook een representatief voorbeeldmodel zijn, dat juridisch houdbare regels bevat. Om dat voor elkaar te krijgen moet er nog veel geoefend en ontdekt worden.

Eerste fase staalkaarten

De afgelopen periode werkten partijen vanuit het deelproject 'Handvatten voor het omgevingsplan' aan staalkaarten voor het omgevingsplan. De eerste versie van de staalkaarten is na de zomer beschikbaar in 1 publicatie. Daarna pakt het programma het verfijnen van regels bij deze staalkaarten op.

Tweede fase staalkaarten

De VNG start de tweede fase van de staalkaarten, samen met gemeenten en in nauwe samenwerking met de programma's Aan de slag met de Omgevingswet en Eenvoudig Beter. Deze fase  bestaat uit korte en overzichtelijke deelprojecten, waarbij onderdelen van de eerste versie verder worden ontwikkeld.

Door kleine opdrachten te verstrekken, is snel bespreken, delen en toetsen van resultaten mogelijk. En zo nodig kan het product aangepast worden. De ontwikkeling sluit aan op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Naast de bestaande staalkaarten ontwikkelt de VNG begin 2019 ook een staalkaart voor buitengebieden.

Ervaring opdoen

Deze tweede fase beproeft ook hoe het omgevingsplan zich verhoudt tot andere kerninstrumenten en informatieproducten. Dit is van belang voor het implementatietraject dat bij inwerkingtreding van de wet in 2021 start. De betrokken partijen delen ervaringen met andere gemeenten in handreikingen en opleidingen. De producten van de staalkaarten worden gebruikt bij de praktijkproeven voor de verdere ontwikkeling van DSO-LV (landelijke voorziening) en DSO-CG (collectief gemeentelijk).

VNG maakt na de zomer de kalender met de eerste set van deelprojecten bekend. Gemeenten die al experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet of oefenen met het maken van een omgevingsplan, krijgen een uitnodiging om deel te nemen.