Vijfde nominatie Aandeslag Trofee voor Raalte

De gemeente Raalte heeft de vijfde nominatie voor de Aandeslag Trofee gekregen. De jury prijst met name de vernieuwende participatieaanpak van de gemeente.

De jury waardeert de vernieuwende aanpak van de gemeente Raalte om zo veel mogelijk mensen uit alle hoeken van de Raaltese gemeenschap te betrekken bij de omgevingsvisie. Zo bereikt Raalte ook de doelgroepen die normaal gesproken niet zo snel meedoen.

Foto van overhandiging van de Aandeslag Trofee aan de gemeente Raalte. Diverse medewerkers houden papieren omhoog met letters. Samen vormen die het woord GENOMINEERD.

Het team ontving de nominatie uit handen van Arjan Nijenhuis, lid van de programmaraad van het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Luistervinkjes

De jury is vooral onder de indruk van de verregaande samenwerking tussen ambtenaren en inwoners in Raalte. Het innovatiefst vindt de jury de opleiding die ambtenaren en inwoners samen hebben gevolgd om ‘luistervinkjes’ te kunnen zijn. Luistervinkjes in de positieve zin van het woord. Vinkjes zijn vogeltjes die bekendstaan om hun scherpe gehoor. Niet dat ze gesprekken stiekem afluisteren. Raalte kiest juist bewust voor een open gesprek, waardoor verbinding ontstaat. De vinkjes gaan actief naar allerlei plekken waar diverse doelgroepen komen. Daar gaan ze vervolgens het gesprek aan met mensen over de leefomgeving. Hiermee halen ze waardevolle input op voor de omgevingsvisie van Raalte.

Daarnaast spelen de ambtenaren een speciaal omgevingsspel met in- en externe stakeholders. Daardoor zijn medewerkers zich beter bewust van veranderende rollen en veranderingen in de leefomgeving.


Zie ook