Zesde nominatie Aandeslag Trofee voor Staphorst

De zesde nominatie voor de Aandeslag Trofee is voor de gemeente Staphorst. De jury vindt het vooral indrukwekkend hoe de gemeente Staphorst serieus werk maakt van integraal werken. Dat is te zien in de aanpak van de omgevingsvisie, maar ook in het proces Efficiënte inrichting Omgevingsrecht (EPOS).

Het team ontving de nominatie uit handen van Katja Stribos, lid van de programmaraad van het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Katja Stribos overhandigt de zedse nominatie voor de Aandeslag trofee aan de gemeente Staphorst

Echt integraal

De omgevingsvisie van Staphorst is niet alleen een visie voor de fysieke leefomgeving. De visie bevat in veel opzichten ook de visie voor het sociale en economische domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. De jury heeft er veel waardering voor dat de gemeente Staphorst daarbij niet de inhoud voorop stelt, maar het proces minstens zo belangrijk vindt.

Het blijft daarbij in Staphorst niet bij woorden. De gemeente pakt dit ook heel praktisch aan. Zo schuiven ze binnen de gemeente letterlijk de bureaus van de ruimtelijke en sociale strategen tegen elkaar aan. Dit zorgt ervoor dat ze elkaars taal beter leren begrijpen.

Ook in de Efficiënte inrichting Omgevingsrecht is deze integrale aanpak terug te vinden. Hier werken ruimtecoaches in een integrale omgevingskamer. Ook de provincie heeft hier zitting. Op afroep zijn de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het waterschap beschikbaar. Er is hier slim gewerkt aan goede (keten)samenwerking.


Zie ook