Derde nominatie Aandeslag Trofee voor Leidschendam-Voorburg

De derde nominatie voor de Aandeslag Trofee is gegaan naar de gemeente Leidschendam-Voorburg. De jury prees de manier waarop de gemeente op drie vlakken in de geest van de Omgevingswet aan de slag is gegaan. Het team ontving de nominatie uit handen van programmadirecteur Heleen Groot.

Trofee nominatie Leidschendam VoorburgVerantwoordelijke wethouder, Jan-Willem Rouwendal: 'We zijn trots op deze nominatie. De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk en belangrijk traject. Het traject is er volledig op gericht om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren en te versnellen. Deze nominatie is een mooie aanmoediging om zo verder te gaan.'

De gemeente is op drie vlakken in de geest van de wet aan de slag gegaan:

  • De interne dienstverlening via de 1-loket-gedachte.
  • De digitale dienstverlening via een kaartviewer die direct toegang biedt tot relevante beleidsstukken en (omgevings)plannen.
  • Door (toekomstige) initiatiefnemers direct te betrekken bij gebiedsontwikkeling van de Klein Plaspoelpolder.

De jury prees de samenwerking met ketenpartners en bewoners. Ook het feit dat de dienstverlening alle aandacht krijgt, is inspirerend voor andere overheden.

Processen verbeteren  en vereenvoudigen

Het doel van de gemeente is om haar processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Dit doet zij in samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners. De gemeente is intern al klaar voor de 1-loket gedachte van de Omgevingswet. Een voordeel hiervan is dat inwoners bijvoorbeeld nog maar 1 vergunning hoeven aan te vragen. Het vergunningsproces is zo ingericht dat er straks binnen de wettelijke termijn van acht weken een antwoord op alle vergunningsaanvragen kan worden gegeven.

Kaartviewer

Voor de digitale dienstverlening is een kaartviewer ontwikkeld. De kaartviewer is zowel intern als extern in te zetten. De kaartviewer maakt inzichtelijk waar lokaal beleid- en omgevingsplannen op staan. Gegevens zijn daardoor makkelijk met elkaar in verband te brengen, met als resultaat dat inwoners en organisaties snel en eenvoudig zien op welke locatie welke regels gelden. Deze aanpak komt het tempo van de gebieds- en vastgoedontwikkeling ten goede.


Zie ook