Eerste nominatie Aandeslag Trofee uitgereikt

De 10 gemeenten in het Hart van Holland hebben de eerst nominatie voor de Aandeslag-Trofee ontvangen. Heleen Groot, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, verraste de gemeenten met het mooie nieuws. Grote trekkers van de gezamenlijke regionale agenda omgevingsvisie 2040 Leiden en Zoeterwoude namen de nominatie met trots aan.

Nominatie Aandeslag-Trofee Hart van Holland

Van links naar rechts: Liselotte Gips (projectleider gemeente Zoeterwoude), Ton de Gans (wethouder Zoeterwoude) , Heleen Groot (Directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet), Fleur Spijker (Wethouder Leiden), Fred Goedbloed (projectleider gemeenteLeiden).

De Aandeslag-Trofee is in het leven geroepen om projecten die inspirerend zijn voor het werken met de Omgevingswet in het zonnetje te zetten. De jury van de Aandeslag-Trofee vond het zeer te prijzen dat de gemeenten in het Hart van Holland op bijzondere manier en écht gezamenlijk gewerkt hebben aan de regionale agenda omgevingsvisie.

Reacties

Programmadirecteur Heleen Groot:"Het is mooi dat de doelen centaal zijn gesteld en dat Leiden en Zoeterwoude gewoon begonnen zijn en vervolgens de buren hebben verleid."

Het project heeft ook stappen gezet in de manier van participatie. Heleen Groot: "Heel goed dat de gemeenten niet hun bewoners en andere belanghebbenden in een zaaltje gezet hebben, maar naar ze toe zijn gegaan."

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Leiden): "Deze nominatie is een blijk van waardering van het interbestuurlijke programma en het ministerie van BZK. Een bevestiging dat het proces zoals we dat hebben ingezet en uitvoeren een voorbeeld is voor Nederland."

Wethouder Ton de Gans (Ruimtelijke Ontwikkeling, Zoeterwoude): “Ruimtegebruik is complex. Bedrijven, inwoners en gemeenten hebben elkaar hierbij steeds meer nodig. Wij hebben hier een innovatieve agenda voor gemaakt. De nominatie geeft ons energie om voortvarend aan de slag te gaan met de gezamenlijke omgevingsvisie.”

Genomineerden Aandeslag-Trofee

Er zijn dit jaar zes genomineerden. Hart van Holland is de eerste. De komende weken wordt er steeds weer een nieuwe nominatie bekendgemaakt. Vanaf 15 augustus kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Minister Ollongren reikt op 10 september de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag.


Zie ook