Kwartaaldemonstratie DSO: praktijkproeven geven veel inzicht

Op dinsdag 19 juni 2018 zat een volle zaal met bijna 400 belangstellenden weer klaar om te horen hoe het staat met de ontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Deze maanden stond het samenspel tussen de DSO-landelijke voorziening, overheden en hun leveranciers centraal.

Bert Uffen, directeur van het deelprogramma digitaal stelsel Omgevingswet, vertelt dat de ontwikkelteams diverse praktijkproeven hebben gehouden met provincies, gemeenten en waterschappen. De teams leven naar de kwartaaldemonstraties toe. ‘Het is altijd een hoogtepunt,’ zegt Uffen, ‘al is er ook deze keer weer sprake geweest van weekend- en nachtwerk.’

20180619-kwartaaldemo-9

De teams hebben het proces (van een plan digitaal opstellen, tot aan de bekendmaking ervan) verder verbeterd. De praktijkproef van de provincie Gelderland, het waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Heerde en het Rijk toont aan dat een overheidsorganisatie verschillende soorten omgevingsdocumenten digitaal kan aanleveren, bekendmaken en publiceren.

Checken

De afgelopen maanden hebben de teams gewerkt aan de 'vragenboom' waarmee een bedrijf onderzoekt of het een melding of vergunning nodig heeft. Deze 'checken-functionaliteit' moet ervoor zorgen dat het systeem geen vragen stelt die al bekend zijn bij de overheid. En alleen vragen stelt die van toepassing zijn op de situatie.

Voorbeeld: brandveilig gebruik

In een praktijkproef rondom brandveilig gebruik voerden we de oppervlakte van een gebouw alvast in, op basis van het ingevoerde adres. Deze informatie komt uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De combinatie ‘oppervlakte’ en ‘hoeveelheid werknemers’ bepaalt of er een melding of vergunning nodig is. Voor de regelmaker is het prettig dat hij de regels kan inzien. De praktijkproef toonde aan dat dit werkt. En dat het lukt de gebruiker alleen relevante vragen te stellen.

Prik op de kaart

Ook is het nu mogelijk om met coördinaten of een prik op de kaart een locatie te kiezen. Handig, want een waterweg heeft bijvoorbeeld geen adres.

Voorbeeld: digikoppeling lokaal en landelijk

Met de gemeente Amersfoort beproefden we de vergunningaanvraag voor een zorgwoning via het loket. Het systeem slaat de gegevens en bijlagen van de initiatiefnemer in een werkmap in het DSO-landelijke voorziening op. Nieuw is dat de gemeente de aanvraag uit de werkmap via een digikoppeling kan ophalen en opnemen in het zaaksysteem. Klaar om te behandelen. Deze praktijkproef leverde nuttige informatie op voor de nieuwe standaarden. Het komende kwartaal nemen we deze informatie mee.

Gebruikerstesten loket en Viewer

Ook het gemak waarmee eindgebruikers het loket kunnen gebruiken, is onmisbare input. Zo testte een groep eindgebruikers het nieuwe loket.

Voorbeeld: gewonemensentaal

In een gebruikerstest keken we hoe mensen zoeken naar vragen die het systeem stelt over werkzaamheden. Werkzaamheden zijn activiteiten, maar dan omgezet in begrijpelijke taal. Burgers en medewerkers van BOVAG en de Metaalunie kregen de opdracht enkele situaties na te bootsen in het loket. Bijvoorbeeld ‘een boom kappen’ in plaats van ‘het vellen van een houtopstand’. We keken of mensen zich gemakkelijk door de vragen heen laten leiden. Uit de resultaten bleek dat zoeken naar werkzaamheden kansen biedt.

Afsluiting

Tot slot nam programmadirecteur-generaal Erik Jan van Kempen van het ministerie van Binnenlandse Zaken het woord. Hij is onder de indruk van de resultaten. En roept de verschillende overheden op, de eigen regelgeving tegen het licht te houden. ‘Het valt op hoe complex regelgeving is. Betere dienstverlening voor burgers en bedrijven gaat hand in hand met het vereenvoudigen en verduidelijken van regels.’

Meer informatie

Dit is een beknopt artikel. Er is ook een uitgebreider verslag van de kwartaaldemonstratie DSO 2e kwartaal 2018 (pdf, 139 kB) beschikbaar.