Nominatie Aandeslag trofee voor Noord-Brabant

De tweede nominatie voor de Aandeslag Trofee is voor de Brabantse Omgevingsvisie. Deze blinkt uit in goede samenwerking op inhoudelijke thema's zoals water en klimaat. Deze samenwerking is breder gegroeid dan alleen het proces van de omgevingsvisie. Een inspirerend voorbeeld.

Nominatie Aandeslag Trofee Noord Brabant

Gedeputeerde Erik van Merrienboer was verrast en blij met de nominatie: 'Dit is een prijs voor heel Brabant, niet alleen de provincie', benadrukte hij. 'Deze prijs stimuleert ons en anderen om te werken als 1 overheid. De omgeving vraag dat ook van ons. De omgevingsvisie gaat over de kwaliteit van Brabant en wij durven verschil te maken door onder ander de energietransitie hierin mee te nemen.'

Pluim voor inhoud

De jury had naast veel waardering voor de samenwerking, ook een pluim voor de manier waarop met inhoud en aanpak is omgegaan.

Arjan Nijenhuis, lid van de programmaraad van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet, reikte de nominatie uit: 'Hier is heel mooi samengewerkt: Brabantse waterschappen, het provinciaal programma Verbindend Water en Brabant Water hebben via de Wateragenda samen opgetrokken en proactief invloed uitgeoefend om de urgenties van water en klimaat daarin te verbinden. De Wateragenda is goed gebruikt als vertrekpunt voor dialoog om de water- en klimaatdoelen een plaats te geven in de Brabantse Omgevingsvisie. In de hoofdlijnen van het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie zijn de doelen en opgaven van de waterschappen en provincie goed herleidbaar.'

Kenmerkende aanpak

Dromen, denken, durven en doen kenmerken de aanpak van Brabant. Met methodisch innoveren heeft de provincie Noord-Brabant de veranderopgave van de Omgevingswet omarmd. Dit heeft geleid tot een vernieuwend proces met onverwachte partners, zoals de Brabant Pioniers. Dit zijn inwoners van de provincie die gesolliciteerd hebben op een plek in de adviescommissie op basis van hun motivatie om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Een commissie die betaald wordt, adviseert, reflecteert en kritische noten laat horen.

De innovatieve aanpak blijkt ook uit de manier waarop belanghebbenden betrokken zijn. Nijenhuis: 'Overheden hebben ondernemers en inwoners bewust opgezocht op ongewone plekken, zoals de Dutch Designweek. Dat past goed bij de manier van werken waar de Omgevingswet om vraagt.'


Zie ook