Vierde nominatie Aandeslag Trofee voor Delft

De gemeente Delft heeft de vierde nominatie voor de Aandeslag Trofee in ontvangst genomen. De jury waardeert het dat Delft experimenteert met het versnellen van duurzame innovatie én participatie met het omgevingsplan voor The Green Village. Het team ontving de nominatie uit handen van Katja Stribos.

Inspirerend voorbeeld

Dit mooie voorbeeldproject laat zien dat er goed is nagedacht over de inhoud. Waarbij duurzame innovatie een plek heeft gekregen in het omgevingsplan. Ook is er een stevige procesaanpak gehanteerd die expliciet is gericht op goede samenwerking. Wat buiten nodig is, staat daarbij centraal. De jury vindt het samengaan van inhoud en proces een inspirerend voorbeeld voor andere overheden.

180628 foto van overhandiging trofee Delft

De jury waardeert het dat Delft experimenteert met

  1. het versnellen van duurzame innovatie én
  2. participatie met het omgevingsplan voor The Green Village

Dat past goed bij het gebied waar het omgevingsplan over gaat: een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. In dit openluchtlaboratorium worden nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving toegepast.

Geen knellende regelgeving meer

Voor innovaties in The Green Village is ruimte nodig. Ruimte in regels voor bouwen en wonen. Delft zoekt daar actief oplossingen voor. Knellende regelgeving wordt nu uitgezet. Dit draagt bij aan de versnelling van innovatie. Zo wordt het hier bijvoorbeeld mogelijk om zonder vergunningen te bouwen.

Bij het maken van het flexibele omgevingsplan is de stad nadrukkelijk betrokken via de Delftse participatieaanpak 'Delfts Doen'.


Zie ook