Noordwest Friesland ontregelt

Op vrijdag 23 maart 2018 ondertekenden diverse organisaties een overeenkomst om samen te gaan werken in de pilot Noordwest Friesland ontregelt. Het is de eerste keer dat een netwerk van ondernemers het initiatief neemt om te gaan werken alsof de Omgevingswet al van kracht is.

Ondernemers aan de slag

De overeenkomst werd ondertekend door de Commerciële Club Noordwest Friesland (de CC-NWF), provincie Fryslân, wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De CC-NWF, het netwerk van ondernemers, nam de eerste stap om de pilot Noordwest Friesland ontregelt te beginnen. In de pilot werken overheden, bedrijven en belanghebbenden samen om plannen te realiseren die rekening houden met de fysieke leefomgeving.

Minder regels, meer lokaal maatwerk

In de pilot werken alle partijen volgens de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dat wil zeggen: minder regels en meer ruimte voor lokaal maatwerk. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet staat de pilot met raad en daad bij. Het programma zorgt ervoor dat ervaringen en inzichten die worden opgedaan, op verschillende manieren gedeeld worden.

In Kwartslag nummer 2 verscheen een artikel over dit initiatief.

Commerciële Club Noordwest Friesland Ontregelt Omgevingswet 5