Omgevingswet kan door volgens plan

Er is 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Minister Kajsa Ollongren van het ministerie van BZK krijgt, gestoken in een veiligheidshesje, een rondleiding in een zwembad. Zij was daar toen zij een bezoek bracht aan de gemeente Rotterdam in het kader van de Omgevingswet.De planning blijft daarmee op schema lopen. Alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Dat doet het ministerie van BZK samen met alle decentrale overheden op basis van het ‘Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet’ uit 2015 en de daarbij gemaakte financiële afspraken.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht Omgevingswet kan door volgens plan op Rijksoverheid.nl.