Mijlpaal proeftuin Goirle

Via de onthulling van een projectbord is een nieuwe fase in de proeftuin Goirle gemarkeerd. De proeftuin 'Natuurlijk Ondernemen' in Goirle kan nu concrete stappen zetten in de ontwikkeling van het gebied.

Met een nieuw bestemmingsplan in de geest van de Omgevingswet (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) als volgende doel. Het plan baseert zich op de visie en wensen van de grondeigenaren en gebruikers van het gebied.

Proeftuin Goirle

Projectbord proeftuin Goirle. Van links naar rechts: projectleider Niels Aten (Provincie Noord-Brabant), Wethouder Guus van der Put, mevrouw Ineke van de Hee (Directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet) en projectleider Joep Horevoorts (gemeente Goirle)

Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste van de vijf proeftuinen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ervaring op te doen met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast-Regte Heide in Goirle. Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden.

Opgave

In het gebied gaat het onder meer om:

  • het verplaatsen van de manege
  • uitbreiding van een puinrecyclebedrijf
  • het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers
  • ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat.

Binnen bestaande normen en regelgeving bleken de ambities en maatschappelijke belangen niet verenigbaar. Daarom sloegen de gemeente Goirle en de provincie Noord-Brabant de handen ineen en startten een proeftuin. Dit houdt in dat projectteams van gemeente en provincie met een expertteam aan de slag gaan. Gezamenlijk zoeken zij oplossingen in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

Ineke van der Hee, programmadirecteur van Aan de slag met de Omgevingswet: 'Een mooie eerste stap is gezet. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Het is niet gemakkelijk om daadwerkelijk een gezamenlijk traject in te gaan en tot zulke mooie resultaten te komen. Ik wens iedereen heel veel succes bij de volgende stap: realisatie van alle plannen!'

Meerwaarde creëren voor duurzaam ondernemen

Samen met vele stakeholders in het gebied Fokmast is de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de plannen. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in kaart gebracht en wensen en bedenkingen zijn geïnventariseerd. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken hoe de verschillende stakeholders in het gebied samen meerwaarde kunnen creëren voor duurzaam ondernemen in Fokmast.