Mooie stap in proeftuin Goirle

Gepubliceerd op 29 oktober 2018

Mooie ontwikkelingen in de proeftuin Omgevingswet in Goirle: de bestuurders hebben overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling Fokmast-Regte Heide. Een grote stap op weg naar een oplossing voor vraagstukken, ambities en belangen die lange tijd onverenigbaar leken.

In 2017 werd het gebied Fokmast-Regte Heide aangewezen als eerste proeftuin Omgevingswet in Nederland. Initiatiefnemers, gemeente, provincie, waterschappen en Brabant Water sloegen de handen ineen om oplossingen te vinden. Uitgaand van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Functies en ambities

Het gebied Fokmast/Regte Heide, ten zuidwesten van de kern Goirle, kent diverse functies op gebied van recreatie, bedrijvigheid (manege, puinsorteerinstallatie) en natuur (Natura 2000 gebied Regte Heide en natte natuurparel Poppelsche Leij).

Elke belanghebbende heeft zijn eigen ambities in het gebied. Bijvoorbeeld een uitbreiding van het puinsorteerinstallatie en de gemeentewerf, een verplaatsing van de manege, de aanleg van recreatieve fiets- en wandelroutes, ruimte voor water en natuur en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Binnen bestaande normen en regelgeving bleken de ambities en maatschappelijke belangen tot nu toe niet verenigbaar.

Eén overheid

Wethouder Bert Schellekens: “Ik ben er trots op dat alle partijen bereid zijn geweest om elkaar de ruimte te gunnen die nodig was om deze doorbraak te realiseren. We hebben nog veel stappen te zetten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hiermee de weg naar een duurzame oplossing voor het gebied in het verschiet ligt”.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Ik ben blij met een geslaagde botsproef van de nieuwe Omgevingswet. Oplossingen waren niet vanzelfsprekend. De werkwijze met de Omgevingswet helpt om maatwerk toe te passen, de initiatieven centraal te zetten en als één overheid op te treden. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkwijze de toekomst heeft voor nog veel meer maatschappelijke vraagstukken in Brabant.”

Oplossingsrichtingen

De afgelopen periode zijn in diverse stakeholderbijeenkomsten en werkateliers scenario’s ontwikkeld en onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat er nu bestuurlijke overeenstemming is over uitbreiding van de puinsorteerinstallatie, de positionering van de gemeentewerf en verplaatsing van de manege. Voor de golfbaan wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn dat:

  • de golfbaan op de huidige locatie blijft
  • de waterhuishouding wordt verbeterd

Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan naar ingrepen in de flank van de Regte Heide. Ook onderzoeken de partijen of twee hondenclubs een locatie kunnen krijgen in het gebied. Nog niet alle vraagstukken zijn opgelost, en de plannen vragen verdere uitwerking. Met deze uitgangspunten ligt er een goede basis om met de betrokkenen verder te praten over het plan.


Proeftuin Goirle

proeftuin goirle

Lees meer over de proeftuin Goirle.